ARTIFICII de REVELION. Ce riscă cetățenii prinși în fața blocului sau la balcon.

În urma unei solicitări DC News către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, am aflat ce riscă cetățenii prinși cu artificii în fața blocului sau la balcon, în noaptea de Revelion. 

Serviciul Informare și Relații Publice al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București amintește, în răspunsul dat la solicitarea DC News că „în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1065/2020 — privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, la art. 2 alin. (1) pct. 1), este prevăzut faptul că „în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri”, iar la pct. 2 „în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23-05, cu unele excepții…”.

Artificii în fața blocului 

Persoanele care vor fi depistate în fața blocului în noaptea de Revelion că efectuează operațiuni cu articole pirotehnice riscă să fie sancționate  contravențional sau pe numele respectivei persoane să fie întocmit dosar penal.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 126/1995  privind regimul materiilor explozive republicată, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P 1 către persoane care nu an împlinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Contravențiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea nr. 1 26/1995, iar sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%. Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articole lor pirotehnice din categoria P 1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr. 61 din 1991 republicată, precizează

Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască articole pirotehnice dacă nu fac dovada calității de pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată conform prevederilor Legii nr. 126/1995.

Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripționate în limba română categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens și numai în locurile autorizate în condițiile legii.

Se interzic confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operațiune cu materii explozive de către persoane fizice sau juridice neautorizate.

Se pot da artificii de la balcon?

 

Articolele pirotehnice nu pot fi utilizate de la balcon, ne-a mai transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Folosirea articolelor pirotehnice se interzice în următoarele situații:

a) între orele 24:00 și 06:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale

b) la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele 4 niveluri  … https://www.dcnews.ro/artificii-de-revelion-ce-risca-cetatenii-prinsi-in-fata-blocului-sau-la-balcon-raspuns-oficial-pentru-dc-news_791337.html
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ