Asociația Myosotis va primi și în acest an subvenție de la bugetul local

Casa Esme

SUSȚINERE… Consilierii bârlădeni vor discuta pe marginea proiectului privind aprobarea finanțării lunare a activității desfășurate de către Asociația Myosotis România pentru Centrul de zi ” Casa Esme” – unde sunt copii cu dizabilități dar și pentru locuința protejată “Casa Trandafirilor”, unde se află cinci persoane adulte cu dizabilități.

Casa Trandafirilor

Prezentul proiect a fost inițiat ca urmare a cererii Asociației Myosotis Bârlad – România și trimisă la Direcția de Asistenta Socială (DAS), prin care asociația solicită acordarea finanțării pentru serviciile sociale pe care le desfășoară în cadrul Centrului de zi „Casa Esme” și a locuinței protejate „Casa Trandafirilor” în limita a 1/12 din suma cheltuită în anul 2020 pentru această activitate. Pentru cele două servicii sociale licențiate conform legislației în vigoare, Asociația Myosotis a depus în termenul prevăzut două solicitări de acordare a subvențiilor, și anume:

Pentru Centrul de zi „Casa Esme” a solicitat acordarea a sumei de 690 de lei/beneficiar pe lună pentru un număr de 30 de beneficiari, în condițiile în care standardul de cost aprobat pentru un copil din centrul de zi este de 1887 de lei pe lună. Pentru anul 2020, asociația a beneficiat de subvenție de la bugetul local în suma de 400 de lei/beneficiar pe lună.

Pentru locuința protejată „Casa Trandafirilor”, asociația a solicitat acordarea sumei de 2400 lei/beneficiar pe lună, pentru un număr de 5 locatari. Standardul de cost aprobat pentru un beneficiar al locuinței protejate este de 5077 de lei pe lună. Pentru anul 2020, bugetul local a subvenționat cu suma de 900 lei pe lună de beneficiar.

„Având în vedere sumele diferite solicitate de către asociație pentru desfășurarea celor două activități și întârzierea în aprobarea bugetului local, propunem aprobarea încheierii lunare a unei convenții de finanțare în limita a 1/12 din suma cheltuită pe anul 2020 cu aceste servicii sociale, urmând ca sumele majorate să fie discutate după aprobarea bugetului pe anul 2021.”, se menționează în referatul de aprobare înaintat către CLM Bârlad de către DAS.

Asociația Myosotis, monitorizată pentru banii alocați de la buget

Asociația Myosotis a fost monitorizată de Primăria Bârlad, în vederea verificării sumelor acordate drept subvenție pentru perioada în care aceasta a beneficiat de subvenție de la bugetul local. Astfel, suma a fost folosită pentru cheltuieli cu hrana persoanelor asistate, cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu iluminatul, cheltuieli cu materiale sanitare, materiale didactice, cheltuieli cu carburanți și lubrifianți.

„În anul 2020, Asociația Myosotis a beneficiat de subvenție de la bugetul local, dar și de alte surse de finanțare, cum ar fi donații și sponsorizări. Toate aceste măsuri implică un volum mare de resurse materiale, umane și financiare. Astfel, ne dorim ca o parte din serviciile sociale necesare să fie efectuate de către asociații și organizații acreditate ca furnizori de servicii sociale și totodată dezvoltarea activităților de voluntariat pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de asistență socială. Există o mare categorie de cetățeni care au devenit vulnerabili datorită vârstei, a afecțiunilor de care suferă, a copiilor care au anumite dizabilități și care sunt lipsiți de sprijinul familiei, având părinți plecați în străinătate. Asistenta socială trebuie susținută și de resurse materiale și financiare. Pentru a veni în sprijinul asociațiilor și fundațiilor de acest profil, autoritatea publică locală trebuie să intervină în susținerea activității lor. Cu o alocare minimă de fonduri de la bugetul local, se poate susține desfășurarea și, ceea ce este mai important, continuitatea desfășurării activităților asociațiilor și fundațiilor cu un rol important în asistența socială.” A precizat și primarul Dumitru Boroș în susținerea proiectului ce va fi astăzi în discuția consilierilor locali.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ