Atentie, bârlãdeni! CUP face dezinsectie, feriti albinele si viermii de mãtase!

DE INTERES… SC Compania de Utilitãti Publice SA, anuntã efectuarea unor lucrãri de combatere terestrã a insectelor (tîntarilor, mustelor si cãpuselor) pe domeniul public al municipiului Bârlad, astfel:

Miercuri/Joi – 26 – 27/08-2020, interval orar 23:00 – 5:00

Grãdina Publicã; Parcul V.I.Popa; Spatii verzi din zonele de blocuri si case; Locuri de joacã pentru copii; Scuaruri si aliniamente stradale zona Nord.

Joi/Vineri – 27 – 28/08-2020, interval orar 23:00-5:00

Lacul Prodana; Spatii verzi din zonele de blocuri si case; Zona protectie Valea Seacã si canale deschise; Parcul Mihai Eminescu ; Locuri de joacã pentru copii; Scuaruri si aliniamente stradale zona Sud.

Insecticidul folosit la actiune va fi SOLFAC TRIO EC 200, produs avizat de Comisia Nationalã pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sãnãtãtii. În functie de conditiile meteorologice, lucrãrile vor fi reprogramate la interval de 24 ore.

PRECAUTII:

Sunt solicitati crescãtorii de albine si pasionatii de sericiculturã în luarea de mãsuri de protejare, deoarece insecticidele utilizate pot fi periculoase pentru familiile de albine si viermii de mãtase. Ca mãsuri de prim-ajutor, în caz de contact cu insectididul SOLFAC TRIO EC 200, se recomandã:

Indicatii generale: Se va iesi din zona periculoasã. Asezati si transportati victima într-o pozitie lateralã stabilã. Scoateti imediat hainele contaminate si depozitati-le în sigurantã.

Inhalare : Se va iesi la aer curat. Se va culca persoana respectivã si se va tine la cãldurã. Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgentã.

Contactul cu pielea: Se va spãla imediat cu apã si sãpun. Apa caldã poate creste în mod subiectiv senzatia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicatie sistemicã. În cazul pielii iritate, aplicati uleiuri sau lotiuni cu vitamina E. Dacã simptomele persistã, se va chema un medic.

Contactul cu ochii: Se va clãti imediat si din abundentã cu apã, inclusiv sub pleoape, timp de cel putin 15 minute. Scoateti lentilele de contact, dacã existã, dupã primele 5 minute si continuati sã clãtiti cu apã. Se va acorda asistentã medicalã dacã iritatia creste si persistã.

Ingerare: NU se va induce stare de vomã. Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgentã. Se va clãti gura.

Mãsuri de prim-ajutor – Exit 100 EC

Dupã inhalare: Transportati persoana la aer liber si mentineti-o într-o pozitie confortabilã pentru respiratie.

În caz de inhalare: Dacã respiratia este dificilã, transportati victima la aer liber si mentineti-o în stare de repaus, într-o pozitie confortabilã pentru respiratie. Dacã respiratia este dificilã, a se administra oxigen. În caz de stop respirator, a se administra respiratie artificialã. În toate cazurile de îndoialã sau dacã simptomele persistã, consultati medicul. Sunati la un centru de informare toxicologicã sau un medic, dacã nu vã simtiti bine.

Contactul cu pielea: Dupã contactul cu pielea, îndepãrtati imediat îmbrãcãmintea contaminatã sau împroscatã si spãlati-vã imediat cu apã si sãpun din abundentã. În caz de iritare a pielii: consultati medicul. Clãtiti pielea cu apã/faceti dus. Scoateti imediat toatã îmbrãcãmintea contaminatã.

Contactul cu ochii: A se spãla imediat si cu multã apã, inclusiv sub pleoape. Scoateti lentilele de contact, dacã este cazul si dacã acest lucru se poate face cu usurintã. Continuati sã clãtiti. Dacã iritarea ochilor persistã: consultati medicul. Clãtiti ochii cu apã ca mãsurã de precautie.

In caz de ingerare: În caz de înghitire, se va clãti gura cu apã (numai dacã persoana este constientã). Nu induceti voma. Consultati imediat medicul. Clãtiti gura. Chemati imediat medicul.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ