Atentie sã nu vã latre mielul în tigaie!

RECOMANDÃRI Având în vedere apropierea Sfintelor Sãrbãtori Pascale, Directia Sanitarã Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui recomandã cetãtenilor sã cumpere produse alimentare numai din spatii sau unitãti înregistrate sau autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, în care sunt respectate conditiile generale de igienã. Atât carnea cât si celelalte produse de origine animalã sau non-animalã care sunt cumpãrate din spatii si unitãti înregistrate sau autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, au fost supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si nu constituie un risc pentru sãnãtatea publicã.

Carnea de miel sau ied

Carnea si organele de miel sunt admise pentru consumul public numai dacã sunt însotite de un certificat de sãnãtate publicã veterinarã si poartã marca de sãnãtate, care atestã cã animalele, carnea si organele obtinute în urma sacrificãrii, au fost supuse examenelor veterinare înainte de sacrificare (ante-mortem) precum si dupã sacrificare (post-mortem), iar în urma rezultatelor nu au fost identificate boli transmisibile de la animale la om sau alte aspecte care ar putea prezenta un risc pentru sãnãtatea consumatorilor.

Nu se admit la sacrificare animale la care nu s-a fãcut controlul stãrii de sãnãtate a animalelor de cãtre medicul de liberã practicã din localitatea de provenientã. Admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public se face numai la animalele identificate ( crotalie dublã, simplã si electronicã) conform legislatiei în vigoare, care sã detinã certificat de sãnãtate ( cu destinatia abator) care sã ateste cã sunt sãnãtoase, crescute în gospodãrii, ferme si localitãti indemne de boli transmisibile, formular de miscare prin care se vor scoate mieii din baza nationalã de date.

Din punctul de vedere al originii cãrnii, se identificã douã tipuri de carne:

1. Carnea de miel (ied) – care provine din unitãti autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare – este marcatã cu o marcã de sãnãtate de formã ovalã, cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, având inscriptionate urmãtoarele: în partea superioarã denumirea tãrii, respectiv „ROMÂNIA”, cu majuscule sau codul ISO al tãrii „RO”, în cazul cãrnii obtinute în abatoare din România; în centru, numãrul de autorizare acordat de autoritatea veterinarã centralã a tãrii de origine; în partea inferioarã, abrevierea Comunitãtii Europene, respectiv: CE, EC, EK, CEE, etc. cu majuscule.

În judetul Vaslui sunt 3 abatoare autorizate pentru schimburi intracomunitare care pot sacrifica miei si iezi, iar carnea va fi marcatã cu marca ovalã si se va putea comercializa în orice unitate de comercializare de pe raza judetului, pe plan national sau piata Uniunii Europene.

2. Carnea de miel (ied) – care se obtine prin sacrificarea la cererea consumatorilor, în locuri special amenajate temporar – are aplicatã o stampilã de formã rotundã, cu diametrul de 3,5 cm, cu urmãtoarele înscrisuri: în partea superioarã: “ROMÂNIA”, cu majuscule; în centru: indicativul judetului, urmat fãrã întrerupere de numãrul de autorizare al unitãtii. Imediat sub acesta se înscrie numãrul de identificare al medicului veterinar oficial care asigurã supravegherea veterinarã a unitãtii; în partea inferioarã: “CONTROLAT SANITAR-VETERINAR”, cu majuscule.

Unde puteti gãsi miei de cumpãrat

În judetul Vaslui s-au organizat centre de tãiere temporarã la solicitarea Primãriei Husi în Piata Victoriei ( 20 aprilie- 5 mai -Sãrbãtorile Pascale Ortodoxe ) si în Barlad în perioada 20 aprilie – 5 mai, în Târgul (Oborul) de animale, str.Grigorie Ignat, unde se vor asigura conditiile pentru sacrificarea mieilor, examinarea ante si post mortem a mieilor si marcarea carcaselor de cãtre personalul sanitar-veterinar care va asigura permanenta. Aceste centre temporare de sacrificare miei se organizeazã numai în cazul în care existã solicitãri scrise din partea unor Primãrii sau Prefecturã pentru organizarea unor asemenea locuri, unde mai multi fermieri sã îsi sacrifice mieii si numai dacã în aceste locuri se respectã conditiile generale si specifice de igienã, bunãstare a animalelor si gestionare a SNCU, stabilite de legislatia sanitarã veterinarã. Carnea de miel rezultatã în urma sacrificãrilor în aceste locuri special amenajate, va fi obtinutã la cererea directã a consumatorilor si nu poate fi livratã cãtre alte unitãti din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar.

„DSVSA Vaslui are organizat serviciu de permanentã si face apel cãtre cetãteni sã sesizeze toate neregulile pe care le observã în domeniul sigurantei alimentelor, la numãrul de telefon 02350421121, Fax 0235 421278, e-mail : [email protected]”, a precizat Traian Petcu, directorul executiv al DSVSA Vaslui.

(Material realizat cu sprijinul DSVSA Vaslui – director executiv Traian Petcu)
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ