15.1 C
Vaslui
16-mai-2022

Au început înscrierile la titularizare: peste 2400 de posturi disponibile

ÎNVÃTÃMÂNT… Înscrierile la examenul de titularizare au început ieri, 9 mai. Candidatii care îsi doresc sã participe, trebuie sã-si depunã dosarele pânã pe data de 17 mai, inclusiv, la sala de sedinte a Centrului Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Vaslui, în intervalul orar 09:00-16:00. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui i-a îndemnat pe candidati sã se înscrie în functie de programarea fãcutã în functie de proba de concurs. Spre exemplu, cei care vor sustine examenul pentru discipline precum culturã civicã, psihologie, sociologie, geografie, istorie au avut disponibilã ziua de 9 mai. „Programarea este orientativã, dar pentru a asigura distantarea sanitarã, vã rugãm sã respectati programarea”, a transmis inspectorul general al ISJ. În judetul Vaslui, sunt 2428 posturi disponibile, însã, dintre acestea, doar 103 sunt pe perioadã nedeterminatã. Celelalte, adicã 2325 posturi, sunt pe perioadã determinatã, de cîtiva ani. Inspectiile la clasã si probele practice/orale vor avea loc în perioada 24 mai – 30 iunie. Proba scrisã se va desfãsura pe 13 iulie, urmând ca rezultatele sã fie afisate pe 19 iulie. În perioada 2-22 august, vor fi emise si comunicate deciziile de repartizare pe post/catedrã.

Titularizarea este concursul de fixare pe post în învãtãmânt. Candidatii care iau medii peste 7 se pot angaja pe perioadã nedeterminatã, iar cei care iau peste media 5, pe perioadã determinatã, dacã existã posturi disponibile, scoase la concurs. La examenul de titularizare pot participa persoanele care au absolvit facultatea, cele care sunt în ultimul an de facultate, precum si cele care au terminat liceul pedagogic (dacã vor sã devinã învãtãtori/educatori). Pe lângã cursurile de la facultate, mai sunt necesare si modulele pedagogice, care pot fi urmate în paralel cu facultatea sau pot fi urmate dupã absolvire. Modulele pedagogice sunt douã la numãr. Primul modul se face, de obicei, în paralel cu anii de licentã, si îti oferã posibilitatea de a preda în învãtãmântul primar si la gimnaziu. Al doilea modul se face în paralel cu anii de masterat, iar acesta îti oferã posibilitatea de a preda la liceu.

Lista documentelor pentru înscrierea la examenul de titularizare

Potrivit metodologiei de concurs, candidatii vor anexa în urmãtoarea ordine actele în original, respectiv în copie: fisa de înscriere la concurs, asumatã prin semnãturã (dacã este cazul); copie de pe cartea de identitate cu numele, prenumele si domiciliul; copii de pe certificatele de nastere si cãsãtorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacã este cazul); copii de pe actele de studii, foile matricole si certificatele de calificare (ultimele pentru absolventii liceului pedagogic/învãtãmântului postliceal), certificatele/adeverintele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacã absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolã); copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice; avizul/adeverinta medical(ã), emis (ã) de un medic sau cabinet de medicinã a muncii, din care sã rezulte cã sunt apt(ã) pentru a preda în învãtãmânt; declaratie pe proprie rãspundere cã nu desfãsor activitãti incompatibile cu demnitatea functiei didactice, cã nu am fost îndepãrtat din învãtãmânt pentru motive disciplinare sau printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã pentru infractiuni contra persoanei sãvârsite cu intentie în împrejurãri legate de exercitarea profesiei; adeverintã eliberatã de unitatea de învãtãmânt la care sunt angajat(ã) privind sanctiunile disciplinare din ultimii 2 ani scolari încheiati si de pe parcursul anului scolar în curs; cazier judiciar, în original, din care reiese faptul cã nu am antecedente penale pentru infractiuni contra persoanei sãvârsite cu intentie în împrejurãri legate de exercitarea profesiei; certificatul/adeverinta de integritate comportamentalã, în original (în cazuri exceptionale, dacã un candidat/cadru didactic nu prezintã certificatul de integritate comportamentalã la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învãtãmânt, la data prezentãrii pentru încheierea noului contract individual de muncã).

Reclamăspot_img
Reclamăspot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

  1. Acei profesori care au luat note de 3,5 sunt cei mai destepti si au toate sansele . Despre pretentii sa invete elevii,nu se mai pune problema .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here