14.5 C
Vaslui
26-sept.-2021

Au început înscrierile pentru sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat!

RESPINȘI… În sesiunea de vară, 1076 dintre candidații județului Vaslui nu au promovat examenul

DOSARE… Au început înscrierile pentru Bacalaureat, sesiunea de toamnă. La această sesiune pot participa candidații care nu s-au putut prezenta sau care nu au promovat în sesiunea de vară, dar și candidații din promoțiile anterioare, care nu au reușit să obțină peste nota 6. Pentru a se înscrie în sesiunea de toamnă, candidații trebuie să prezinte o serie de acte, precizate în metodologia Ministerului Educației, până la data de 26 iulie. Prima probă va fi susținută pe data de 16 august, la Limba română.

Pentru candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidații se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de învățământ de același profil, stabilită de comisia de bacalaureat județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naționale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate și însoțite de documente doveditoare, transmise la Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții. Candidații care au participat și au fost respinși la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 și care solicită recunoașterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere și o adeverință, eliberată de unitatea de învățământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat în sesiunile menționate. Adeverința va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susținută și nota obținută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menționat în adeverință. Adeverința va fi semnată de directorul și de secretarul unității de învățământ absolvite și va purta ștampila acesteia. Candidații care au participat și au fost respinși la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoașterea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și a probelor scrise susținute în aceste sesiuni. Pentru acești candidați, în adeverința menționată la alin.(1) vor fi precizate și rezultatele obținute la aceste probe. Pentru a doua sesiune de bacalaureat, înscrierea candidaților se face conform calendarului examenului. Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care susțin examene de corigență, se va stabili, în graficul corigențelor, o zi specială de înscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat.

Calendar sesiunea august – septembrie BAC 2021

 • 19 – 26 iulie 2021 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2021 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 19 august 2021 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 23-24 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 26 – 27 august 2021 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 30 – 31 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Când vor fi afișate rezultatele la BAC 2021, sesiunea de toamnă

 • 31 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 – Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2021 – Afișarea rezultatelor finale la bacalaureat 2021

Acte necesare pentru înscrierea la sesiunea august – septembrie BAC 2021

 • certificat de naștere și, după caz, de căsătorie
 • un act de identitate
 • foaia matricolă
 • adeverință cu notele la probele pentru care solicită recunoașterea notelor.
 • Elevii care vor susține examenul de bacalaureat 2021 trebuie să completeze o cerere de înscriere și un tabel.
Ultimele Știri
- Advertisement -spot_img
Ultimele Știri
- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here