Bacalaureatul de toamnã, final fãrã situatii deosebite

FINAL DE EXAMEN… Absolventii de clasa a XII-a au sustinut si ultima probã a Bacalaureatului, cea la alegere a profilului si a specializãrii. Din totalul de 518 candidati înscrisi, 402 candidati au participat la aceastã ultimã probã a examenului, iar 116 nu s-au prezentat pentru a sustine teza. Acestia au avut de ales una dintre urmãtoarele materii, pentru examen, în functie de studiile urmate în liceu:  Fizicã, Chimie, Biologie sau Informaticã – elevii de la profilul real din filiera teoreticã, de la profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologicã si de la profilul militar din filiera vocationalã; Geografie, Filosofie, Logicã si argumentare, Economie, Psihologie si, dupã caz, Sociologie – absolventii de la profilul umanist din filiera teoreticã, de la profilul servicii din filiera tehnologicã si din toate profilurile si specializãrile din filiera vocationalã, cu exceptia celui mentionat mai sus. 

Examenul a început la ora 9:00, iar cei 402 candidati vasluieni înscrisi pentru ultima probã a Bacalaureatului de toamnã, au avut la dispozitie 3 ore pentru a rezolva subiectele. La ultima probã scrisã a sesiunii august-septembrie de Bacalaureat, din 518 absolventi înscrisi, 116 nu au dorit sã mai sustinã teza din varii motive. Nu au fost situatii care sã impunã eliminarea vreunui candidat, si nici nu s-au înregistrat depãsiri ale temperaturii corporale la triajul epidemiologic.

Rezultatele preliminare se vor afisa în data de 2 septembrie, pânã la ora 12.00. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare. Contestatiile pot fi depuse în aceeasi zi, între orele 14.00-20.00, atât în format fizic, cât si electronic. În acest caz, candidatii completeazã, semneazã si depun/transmit electronic inclusiv o declaratie-tip în care se mentioneazã faptul cã au luat cunostintã cã nota acordatã ca urmare a solutionãrii contestatiei poate modifica, dupã caz, nota initialã, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnatã si de cãtre pãrintii/reprezentantii legali ai acestora. Rezultatele finale, dupã solutionarea contestatiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbãtã, 5 septembrie. Nota minimã de promovare a examenului de Bacalaureat 2020, pentru fiecare probã, este 5, iar media finalã pentru promovarea examenului este cel putin 6.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ