Bâlciul din Bârlad se va muta în spate la Obor! (FACSIMIL)

INITIATIVÃ… DAPPC Bârlad, prin directorul sãu Mircea Iosipescu, solicitã CLM Bârlad sã achizitioneze bucata de teren dintre Obor si Centrul de Afaceri Tutova, pentru a organiza acolo Bâlciul Anual si nu numai. În acest fel, bârlãdenii de pe strada Cpt. Grigore Ignat vor scãpa de zgomotul produs timp de peste 10 zile si nopti, anual. Politia, Ambulanta si Pompieria nu vor mai fi împiedicate sã ajungã la cazuri, din cauza blocajului produs de închiderea circulatiei rutiere pe aceastã stradã, pe timpul derulãrii Bâlciului anual (15 – 29 august, anual). Proiectul de hotãrâre este supus astãzi dezbaterii, în sedinta ordinarã a CLM Bârlad. Suprafata acestuia este de 25.980,38 mp (conform cãrtii funciare 76736) si se aflã în proprietatea câtorva mostenitori, care si-au dat acordul de a-l vinde municipalitãtii. Conform raportului de evaluare întocmit din 2010, valoarea acestui teren este de 5,1 Euro/mp. Proprietarii terenului sunt dispusi sã vândã la pretul stabilit în urma raportului de evaluare, care este de 627. 246 lei.

Conform adresei înaintatã de DAPPC Bârlad cãtre CLM, suprafata de teren a Oborului situat în strada Cãpitan Grigore Ignat, din cadrul Serviciul Administrare Piete Agroalimentare, Piete Volante, Talcioc, Târguri si Oboare, apartinând Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor Bârlad (DAPPC), nu permite desfãsurarea în bune conditii a activitãtilor precum organizarea bâlciului anual, sau alte activitãti care se desfãsoarã în aer liber, care presupun participarea unui numãr mare de persoane;

În zona nord a Oborului situat în strada Cãpitan Grigore Ignat, din cadrul Serviciul Administrare Piete Agroalimentare, Piete Volante, Talcioc, Târguri si Oboare, apartinând Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor Bârlad, existã o propietate imobiliarã de tip teren intravilan – categoria ’’arabil” si ’’altele” în suprafatã de 25.980,38 mp (conform cãrtii funciare 76736) aflat în proprietatea persoanelor fizice Vrabie Marius si Vrabie Adela, precum si Teodoru Alexandru Vasile Rãzvan.

„Terenul mentionat se aflã învecinat cu latura de nord a ’’Oborului” aflat în administrare DAPPC. De asemenea, terenul oferã posibilitatea amenajãrii unor spatii/zone destinate desfãsurãrii unor evenimente locale, precum organizarea bâlciului anual, sãrbãtorilor toamnei etc, precum si a diferitelor concerte si spectacole desfãsurate în aer liber. În urma raportului de evaluare din 17.01.2010, întocmit de SC MKM CONSULT PROIECT AUDIT S.R.L., rezultã o valoare a acestui teren de 5,1 Euro/mp. Proprietarii terenului sunt dispusi sã vândã acest teren la pretul stabilit în urma raportului de evaluare”, mentioneazã Mircea Iosipescu, directorul DAPPC Bârlad.

Toate evenimentele si marile concerte se vor tine în acel loc!

Zona nord a U.A.T. Bârlad oferã posibilitatea dezvoltãrii si amenajãrii unor spatii/zone destinate desfãsurãrii unor evenimente locale, precum organizarea bâlciului anual, sãrbãtorilor toamnei etc, precum si a diferitelor concerte si spectacole desfãsurate în aer liber. Zona oferã accesul la utilitãti. Astfel, chiar si târgurile de toamnã, festivalurile, care se tineau în Piata Centralã, deranjând sute de bârlãdeni care locuiesc la blocurile din jurul pietei si blocând circulatia pe strãzi intens circulate, se vor desfãsura la marginea orasului, unde lumea se poate distra cât doreste fãrã a strica linistea altor cetãteni.

„Pentru desfãsurarea în bune conditii a activitãtilor precum organizarea bâlciului anual, sau alte activitãti care se desfãsoarã în aer liber, activitãti care presupun participarea unui numãr mare de persoane (sãrbãtorilor toamnei si organizarea diferitelor concerte si spectacole desfãsurate în aer liber) si pentru obtinerea tuturor avizelor necesare desfãsurãrii în sigurantã a acestor activitãti, este necesarã extinderea suprafetei de teren a Oborului situat în strada Cãpitan Grigore Ignat. Valoarea achizitionãrii propietãtii imobiliarã de tip teren intravilan – categoria ’’arabil” si ’’altele” în suprafatã de 25.980,38 mp (conform cãrtii funciare 76736), se va amortiza prin taxele de închiriere, taxa de acces, într-un timp relativ scurt.”, a mai mentionat Mircea Iosipescu în solicitarea adresatã CLM Bârlad.

FACSIMIL:  DAPPC teren de achizitionat
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ