Bârladul va avea iluminat public cu LED-uri

LA MUNCÃ… Consilierii bârlãdeni urmeazã sã discute astãzi dacã vor aproba proiectul „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Bârlad”, în vederea finantãrii acestuia în cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021,„Programul energetic în România”, Domeniul de interes: Eficienta energeticã . Fostii consilierii bârlãdeni au aprobat pe 3 aprilie a.c un contract de parteneriat dintre Municipiul Bârlad si Keytouch Technology AS, Norvegia, în vederea accesãrii de fonduri norvegiene în cadrul Mecanismelor financiare Norvegiene si EEA 2014-2021, „Energy programme in România”, Apelul „Energy efficiency”. Primãria Bârlad intentioneazã sã acceseze bani de la norvegieni pentru proiectul privind schimbarea totalã a iluminatului public, care va fi înlocuit cu LED-uri, dar se va si extinde în toate cartierele din municipiu. Pentru a solicita finantarea este nevoie de proiect, care este gata, dar trebuie însusit de CLM Bârlad.

Valoarea totalã a proiectului „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Bârlad”, este în cuantum de 1.482.355 euro (inclusiv TVA), din care valoare totalã eligibilã 1.482.355 euro si valoare totalã neeligibilã de 0,00 euro. Contributia proprie a UAT Municipiul Bârlad, în procent de 15% din valoarea eligibilãa proiectului, este în cuantum de 222.355 euro, reprezentând cofinantarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Bârlad”.

Vã reamintim cã proiectul „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Bârlad” va contribui la urmãtoarea zonã de focalizare si rezultatele din apelul de propuneri de proiecte: Îmbunãtãtirea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din Bârlad; Realizarea unui iluminat public corect, conform standardului EN 13201-1 / 2015 (Iluminat rutier – Partea 1), orientat cãtre utilizatori, adaptat functiilor spatiului public; Reducerea anualã a cantitãtii de energie primarã utilizatã pentru iluminatul public; Reducerea costurilor implicate în consumul de energie electricã; – reducerea costurilor de întretinere a sistemului de iluminat public; Reducerea anualã a cantitãtii de gaze cu efect de serã (echivalent în tone de C02); Cresterea lungimii retelei de iluminat public modernizat; Cresterea numãrului de corpuri de iluminat modernizate prin proiect; Cresterea nivelului mediu de luminantã mentinut la minimum (cd / m2); Cresterea numãrului de puncte de luminã controlate de sistemul de telecomandã; Cresterea sigurantei în trafic, atât pentru soferi, cât si pentru pietoni; Îmbunãtãtirea calitãtii vietii locuitorilor municipiului; Reducerea poluãrii luminoase.

Partenerul proiectului va întreprinde urmãtoarele activitãti:

Organizarea unei vizite de lucru în România pentru a evalua situatia tehnicã actualã si revizuirea propunerilor tehnice prezente pentru proiect;

Organizarea unei vizite de lucru în Norvegia, împreunã cu reprezentantii Promotorului de proiect, pentru a genera contacte si pentru a arãta un model de planificare si implementare de proiecte eficiente din punct de vedere energetic în iluminatul urban si alte proiecte care îmbunãtãtesc eficienta energeticã în orasele norvegiene.

Vor fi patru asemenea activitãti, douã în Bârlad si douã în Norvegia, pentru care partenerul norvegian va cheltui 60 000 de euro. Contractarea tuturor lucrãrilor, bunurilor si furnizorilor de servicii în cadrul proiectului este de 1.484.167,95 EUR. Dacã vom accesa acest proiect (si avem toate sansele, deoarece proiectul întocmit de specialistii în accesãri de fonduri europene si guvernamentale din cadrul Primãriei Bârlad a fost declarat eligibil), vom avea în Bârlad iluminat stradal inteligent în doar câteva luni!
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ