1.5 C
Vaslui
03-dec.-2022

Bolile care fac imposibilã reînnoirea permisului de conducere

- Advertisement -

LISTÃ… Românii care vor sã obtinã permis auto sau cei care trebuie sã-si reînnoiascã carnetul de conducere expirat sunt obligati sã efectueze un examen medical în scopul depistãrii uneia sau mai multor afectiuni care i-ar putea împiedica sã conducã un vehicul. Printre persoanele cãrora le va fi foarte dificil sã mai conducã pe drumurile publice se aflã si cele cu probleme de vedere, de auz, cu handicap locomotor, boli cardiovasculare, afectiuni neurologice sau renale.

Potrivit legislatiei, pentru a putea conduce un autovehicul pe drumurile publice, cei interesati trebuie sã aibã, pe lângã cunostintele teoretice si practice necesare, si o serie de aptitudini fizice si mentale. Acestea se determinã în urma unei examinãri medicale, procedurã obligatorie atât la obtinerea permisului auto, cât si la reînnoirea acestuia. Dacã se constatã cã o persoanã suferã de anumite afectiuni, obtinerea sau reînnoirea permisului auto poate fi amânatã sau, în anumite cazuri, chiar refuzatã. Soferii autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 si BE sunt încadrati în grupa 1, în timp ce soferii vehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E sunt încadrati în grupa 2.

Persoanele cu probleme mari de vedere nu pot obtine permis de conducere auto

Pentru a obtine sau reînnoi un permis de conducere încadrat la grupa 1, solicitantii trebuie sã aibã o acuitate vizualã binocularã, dacã este necesar, cu lentile de corectie, de cel putin 0,5, când se utilizeazã ambii ochi.

Pe de altã parte, pentru un permis din grupa 2, acuitatea vizualã, cu lentile de corectie, dacã este necesar, trebuie sã fie de cel putin 0,8 la ochiul cel mai bun si de cel putin 0,1 la celãlalt ochi. Dacã se utilizeazã lentile de corectie pentru a obtine valori de 0,8 si 0,1, acuitatea respectivã (0,8 si 0,1) trebuie sã se obtinã fie prin corectie cu ajutorul ochelarilor de maximum plus opt dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact. Corectia trebuie sã fie bine toleratã.

Probleme de auz

Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidatii sau conducãtorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unitãti de asistentã medicalã autorizate. Se acordã o atentie deosebitã examinãrii medicale, tinându-se seama de posibilitãtile de compensare. Solicitantii care prezintã hipoacuzie profundã bilateralã care nu poate fi corectatã la nicio ureche pot fi încadrati doar în grupa 1 dacã vehiculul dispune de oglinzi mai mari.

Persoanele cu handicap locomotor

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru candidatii ori conducãtorii auto care prezintã afectiuni sau anormalitãti ale aparatului locomotor care fac periculoasã conducerea unui autovehicul. Eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere candidatilor ori conducãtorilor auto cu handicap fizic este posibilã, cu anumite restrictii, numai cu avizul unei unitãti de asistentã medicalã autorizate, acordat în urma evaluãrii medicale a afectiunii sau anomaliei respective si, în cazul în care este necesar, a efectuãrii unui test practic. De asemenea, avizul acordat trebuie sã precizeze ce tip de modificare este necesarã la vehicul si dacã respectivul conducãtor auto trebuie sã poarte un dispozitiv ortopedic, în mãsura în care proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului demonstreazã cã, utilizând un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasã. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite pentru orice solicitant care prezintã o afectiune progresivã, cu conditia ca persoana cu handicap locomotor sã fie examinatã cu regularitate pentru verificarea capacitãtii de conducere a autovehiculului în deplinã sigurantã. În cazul stationãrii în evolutie a handicapului locomotor, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite fãrã efectuarea examinãrilor medicale periodice.

Boli cardiovasculare

Afectiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscã a functiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranta rutierã, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul. În cazul urmãtoarelor afectiuni cardiovasculare, candidatilor sau conducãtorilor auto din grupele indicate le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai dupã ce afectiunea în cauzã a fost efectiv tratatã si sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie si, dupã caz, prin efectuarea unui control medical periodic. Este vorba despre: a) bradiaritmii – boalã de nod sinusal si tulburãri de conducere si tahiaritmii, aritmii supraventriculare si ventriculare, cu antecedente sau cu episoade de sincopã cauzate de tulburãrile de ritm cardiac; b) bradiaritmii – boalã de nod sinusal si tulburãri de conducere cu bloc atrioventricular (AV) de grad II Mobitz II, bloc atrioventricular de grad III sau bloc de ramurã alternant; aceastã prevedere se aplicã numai în cazul grupei 2;

 1. c) tahiaritmii supraventriculare si ventriculare cu: cardiopatie structuralã si tahicardie ventricularã sustinutã; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupelor 1 si 2; tahicardii ventriculare polimorfe nesustinute, tahicardii ventriculare sustinute sau cu indicatie pentru un defibrilator; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2;
 2. d) simptome de anginã; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupelor 1 si 2; e) implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2; f) implantare sau înlocuire a unui defibrilator sau un soc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 1; g) pierdere tranzitorie a stãrii de constientã si a tonusului postural, caracterizatã prin debut rapid, duratã scurtã si revenire spontanã din cauza unei hipoperfuzii cerebrale globale, suspectatã a fi de origine reflexã, din cauze necunoscute, fãrã semne de boli cardiace subiacente; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupelor 1 si 2;
 3. h) sindrom coronarian acut; i) anginã stabilã, dacã simptomele nu sunt declansate de un efort fizic usor; j) interventie coronarianã percutanatã; k) operatie de bypass coronarian cu grefã; k) infarct sau accident ischemic tranzitoriu; l) stenozã semnificativã de arterã carotidã; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2; m) diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2; n) insuficientã cardiac o) transplant de cord; p) dispozitiv de asistentã cardiacã; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 1;
 4. q) chirurgie valvularã; r) hipertensiune arterialã malignã; s) tensiune arterialã grad III; t) cardiopatie congenitalã; u) cardiomiopatie hipertroficã fãrã sincope; v) sindrom de QT lung însotit de sincope, torsada vârfurilor sau QTc mai mare de 500 ms. NU pot obtine permis de conducere persoanele care au: a) implantare a unui defibrilator; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2; b) boli vasculare periferice – anevrism aortic toracic si abdominal, atunci când diametrul maxim al aortei este de naturã sã predispunã la un risc semnificativ de rupturã bruscã si, prin urmare, la un risc de aparitie a unui eveniment invalidant subit; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupelor 1 si 2;
 5. c) insuficientã cardiacã; d) dispozitive de asistentã cardiacã; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2; e) cardiopatie valvularã însotitã de regurgitare aorticã, stenozã aorticã, regurgitare mitralã sau stenozã mitralã, aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 1; f) cardiopatie valvularã de clasa NYHA III sau IV sau fractia de ejectie mai micã de 35%, stenozã mitralã si hipertensiune pulmonarã severã sau cu stenozã aorticã severã evaluatã ecocardiografic sau stenozã aorticã care provoacã sincope; cu exceptia stenozei aortice severe complet asimptomatice, în cazul în care se îndeplinesc cerintele testului de tolerantã la efort; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2; g) cardiomiopatii structurale si electrice – cardiomiopatie hipertroficã cu antecedente de sincopã sau atunci când sunt prezente douã sau mai multe dintre urmãtoarele conditii: grosimea peretelui ventriculului stâng (VS) mai mare de 3 cm, tahicardie ventricularã nesustinutã, antecedente familiale de moarte subitã la o rudã de gradul I, tensiune arterialã care nu creste la efort fizic; aceastã prevedere se aplicã numai în cazul grupei 2;
 6. h) sindrom de QT lung însotit de sincope, torsada vârfurilor si QTc mai mare de 500 ms; aceastã prevedere se aplicã în cazul grupei 2; i) sindrom Brugada cu episoade de sincopã sau revenire din moarte cardiacã subitã. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri exceptionale, cu conditia ca solicitarea respectivã sã fie justificatã corespunzãtor printr-un aviz cardiologic si sã facã obiectul unui control medical periodic care sã garanteze cã persoana în cauzã este în continuare capabilã sã conducã autovehiculul în sigurantã, tinând seama de efectele afectiunii respective.

Diabetul zaharat

Un candidat sau un conducãtor auto care suferã de diabet zaharat si care urmeazã un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie sã demonstreze cã întelege riscurile hipoglicemiei si cã este capabil sã tinã sub control aceste episoade, prevede ordinul MS.

Nu se elibereazã si nu se reînnoiesc permisele de conducere auto în cazul solicitantilor sau conducãtorilor auto care nu au primit informatii referitoare la aceste riscuri si nu sunt deplin constienti de implicatiile hipoglicemiei. În cazul în care un candidat sau un conducãtor auto cu diabet zaharat urmeazã un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectueazã numai pe baza avizului medicului diabetolog si, dupã caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani. Nu se elibereazã si nu se reînnoiesc permisele de conducere în cazul candidatilor sau conducãtorilor auto cu hipoglicemie cronicã gravã decât dacã solicitãrile sunt sustinute de un aviz al medicului diabetolog si de efectuarea unor controale medicale periodice; în cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se elibereazã sau se reînnoieste numai dupã ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.

Conducãtorilor auto care suferã de diabet zaharat li se pot emite sau reînnoi permisele de conducere. În cazul în care acestia urmeazã un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei (insulinã si unele antidiabetice orale), se aplicã urmãtoarele criterii: în ultimele 12 luni nu s-a înregistrat niciun episod de hipoglicemie acutã; conducãtorul auto este deplin constient de implicatiile hipoglicemiei; conducãtorul auto demonstreazã cã poate tine sub control aceste episoade prin monitorizarea periodicã a nivelului de glucozã din sânge, cel putin de douã ori pe zi si atunci când intentioneazã sã conducã; soferul demonstreazã cã întelege riscurile hipoglicemiei; nu existã alte complicatii ale diabetului care ar putea afecta capacitatea de a conduce autovehicule.

Afectiunile neurologice

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidatilor sau conducãtorilor auto care suferã de afectiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazeazã pe un aviz medical autorizat.

Epilepsie

Pentru grupa 1, conducãtorilor auto cu epilepsie trebuie sã li se monitorizeze capacitatea de a conduce pânã când trec cel putin cinci ani fãrã nicio crizã. În acelasi timp, pentru grupa 2, permisele pot fi eliberate sau reînnoite dacã sunt îndeplinite urmãtoarele conditii: solicitantul nu trebuie sã urmeze tratament medicamentos antiepileptic în perioada în care nu trebuie sã existe crize, a fost realizatã o monitorizare medicalã corespunzãtoare, la examenele neurologice amãnuntite nu trebuie sã se confirme o patologie cerebralã aferentã afectiunii si nu trebuie sã se înregistreze nicio activitate epileptiformã pe electroencefalogramã (EEG) si, dupã un episod acut, trebuie sã se facã o EEG si un examen neurologic corespunzãtor.

Tulburãrile mintale

Permisele de conducere din grupa 1 nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu tulburãri mintale grave, retard psihic sever sau probleme comportamentale grave datorate vârstei sau tulburãri grave ale capacitãtii de judecatã, comportament ori adaptabilitate.

La eliberarea permiselor din grupa 2, institutiile medicale trebuie sã ia în considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevãzute în aceastã grupã.

Afectiunile renale

Permisele de conducere din grupa 1 pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficientã renalã gravã, numai pe baza unui aviz medical autorizat si cu conditia efectuãrii unor controale medicale periodice. La grupa 2 însã, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficientã renalã gravã ireversibilã, cu exceptia cazurilor exceptionale justificate în mod corespunzãtor printr-un aviz medical autorizat si numai cu conditia efectuãrii unor controale medicale periodice.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

2 COMENTARII

 1. „Sa vezi și sa nu crezi”
  Ai dreptate ca ești un babuin născut cu limitări…
  Legile nu sunt făcute de tonți în uniformă care se duc și intimidează copii in sala de clasa, ci de cei limitați ca tine, care habar nu au pe ce lume trăiesc sau cine este emitentul unei legi….
  Ești mai fericit babuinule ca acel copil a mers cu cuțitul la școală și si-a înjunghiat colegul?

 2. Legi facute de dobitoci pentru un popor de babuini! Accidentele grave le fac oamenii sanatosi si nu cei cu anumite minusuri fizice. Tocmai cei ca noi, care mama natura nu a fost tocmai darnica, conducem cu grija si respectam regulile de circulatie, fiind constienti de limitarile noastre. Iar zmeii care se cred indestructibili, fac drame pe sosele. Legile astea is facute cumva de tonti in uniforma care se duc si intimideaza copii in sala de clasa?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.