Bursele scolare, stabilite la un cuantum de minimum 100 de lei

SPRIJIN… În sedinta din aceastã sãptãmânã, Guvernul va discuta un proiect de hotãrâre privind stabilirea burselor de perfomantã, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învãtãmântul preuniversitar, la un cunantum minim de 100 de lei. Anuntul a fost fãcut de ministrul Educatiei, Monica Anisie. Aceasta a spus cã proiectul este introdus pe lista suplimentarã a sedintei de Guvern.

Bursele scolare vor putea fi mai mari, însã prin aceastã hotãrâre se introduce obligatia stabilirii unui nivel minim, adicã 100 lei. Potrivit legislatiei în vigoare, bursele de merit se acordã elevilor care se încadreazã în cel putin unul din cazurile urmãtoare:
a) au rezultate deosebite la învãtãturã: au obtinut media generalã de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare în anul scolar anterior, respectiv în primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati în clasele de început ale învãtãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional;
b) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei;
c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de Ministerul Educatiei.

Bursele de performantã

Bursele de performantã se acordã elevilor care se încadreazã în cel putin unul din cazurile urmãtoare:
a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei
b) s-au calificat în loturile de pregãtire organizate de Ministerul Educatiei pentru competitiile internationale;
c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural -artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de Ministerul Educatiei.

Bursele de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordã urmãtoarelor categorii de elevi
a) orfani de ambii pãrinti
b) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati într-o altã localitate, întrucât nu au posibilitatea sã studieze într-o unitate de învãtãmânt din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniti din familii care îndeplinesc în mod cumulat urmãtoarele conditii: nu realizeazã un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu detin terenuri agricole cu o suprafatã mai mare de 20.000 mp,în zonele colinare si de ses.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ