Calendarul admiterii la liceu 2021 a fost modificat! Programare prin telefon pentru depunerea dosarului

MODIFICĂRI… Toți părinții care vor să depună fizic dosarele de înscriere trebuie să dea telefon sau e-mail la școlile la care copiii lor au fost repartizați

SCHIMBARE… Calendarul admiterii la liceu, stabilit prin ordin de ministru din august 2020, a fost modificat. Astfel, repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu nu va mai avea loc pe data de 16 iulie, cum era în ordinul inițial, ci pe 24 iulie. De asemenea, s-a schimbat și perioada de completare a fișelor de înscriere. În loc de 8-14 iulie, acum va avea loc între 16-22 iulie. Totuși, una dintre cele mai importante modificări o reprezintă introducerea planificării pentru depunerea fizică a dosarelor. Aceasta ar urma să se facă în prima zi a etapei de depunere a dosarelor, mai exact pe 25 iulie. Așadar, părintele va trebui să-și exprime intenția de depunere a dosarului printr-un email sau prin telefon.

Calendarul admiterii la liceu a suferit modificări. Acestea sunt prevăzute în Ordinul nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. Printre schimbările aduse calendarului se numără și programarea pentru depunerea fizică a dosarului. Aceasta ar urma să aibă loc în prima zi a etapei de depunere, mai exact pe 25 iulie. Părinții vor trebui să sune la unitatea de învățământ sau să trimită un email la adresa instituției pentru a-și exprima intenția. “Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar
pentru această etapă”, prevede ordinul citat. Noile norme precizează că “depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate”, iar “în cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie”. De asemenea, “candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii”, stipulează documentul. Chiar și cei care depun dosarul online trebuie să meargă la școală cu documentele în original până la 24 septembrie. “În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor”, se arată în ordinul de ministru.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ