Campania de irigatii pe anul 2020 a ajuns la final

IRIGATII… Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare (ANIF), Filiala Teritorialã de Îmbunãtãtiri Funciare Vaslui, a declansat campania de irigatii din anul 2020, pe fondul unor precipitatii sãrace în aceastã iarnã. Astfel, dupã ce au fost pornite sistemele de irigatii de la Mânjesti, cu o suprafatã de 595 hectare, Agentia a reusit, în timp record, sã facã acelasi lucru în zona Albita – Fãlciu, zonã unde vor fi irigate 16.937 de hectare. În cadrul acestui obiectiv de investitii, se vor reabilita 4 statii de pompare, 38.221 km canale de irigatii si 15 constructii hidrotehnice (12 podete si 3 stãvilare).Valoarea totalã a investitiei este de cca 10,5 milioane de euro. Statiile de pompare ce se vor reabilita sunt urmãtoarele: Pogãnesti, Sãratu, Bumbãta si Berezeni. „Invitãm toti fermierii din judetul Vaslui sã încheie contracte pentru livrarea apei, putem oferi toate informatile necesare pentru cei care doresc sã beneficieze de apã pentru irigatii în acest an”, a spus ing. Sandu Damian, directorul ANIF Vaslui.

ANIF Vaslui a fost alãturi de toti fermierii si de toate organizatiile utilizatorilor de apã din judet, într-o perioadã în care cantitãtile de precipitatii nu sunt cele asteptate de cãtre cei care lucreazã în agriculturã. La nivelul Agentiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare, Filiala Teritorialã de IF Vaslui, pentru campania de irigatii 2020 s-au încheiat contracte multianuale sau sezoniere pentru asigurarea nivelului optim al apei de irigatii pentru o suprafatã totalã de 14.465 hectare, din care 16.937 hectare în amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu si 595 hectare în amenajarea de irigatii Mânjesti. Este momentul de reviriment al acestui sector care, înainte de 1989, însuma peste 30.000 de hectare, în tot judetul. Anul trecut, Vasluiul a fost trecut într-un program national pentru reabilitarea si modernizarea sistemelor de irigatii, prin care judetul a beneficiat de finantãri de peste 7 milioane de euro, pentru sistemul Albita-Fãlciu. Banii au fost alocati pentru reabilitarea a patru statii de pompare de bazã, reabilitare si modernizare pe 38 kilometri canale de irigatii, plus reabilitarea mai multor constructii hidrotehnice, care au asigurat necesarul de apã pentru o suprafatã de 10.075 hectare. Apa a fost livratã pe mãsura solicitãrilor de la beneficiari. Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din amenajarea Albita-Fãlciu a fost realizeatã în douã etape. În prima etapã a fost reabilitatã infrastructura principalã de irigatii ce deserveste 10.075 ha, aceastã suprafatã regãsindu-se la organizatiile utilizatorilor de apã pentru irigatii care si-au modernizat infrastructura secundarã de irigatii. În cadrul acestui obiectiv de investitii se vor reabilita 4 statii de pompare, 38.221 km canale de irigatii si 15 constructii hidrotehnice (12 podete si 3 stãvilare). Valoarea totalã a investitiei s-a ridicat la aproximativ 10,5 milioane de euro. “Campania de irigatii din acest an s-a încheiat. Suprafata totalã irigatã în amenajãrile de irigatii de pe raza judetului Vaslui este de 11.860 hectare si reprezintã cea mai mare suprafatã irigatã într-o campanie de irigatii derulatã dupã anul 1990 pânã în prezent. Din aceastã suprafatã totalã irigatã, udarea s-a efectuat pe o suprafatã de 7958 hectare. Volumul total de apã utilizat pentru irigarea suprafetei de 11.860 hectare a fost de 7.186.200 metri cubi si acesta a fost livrat GRATUIT fermierilor în baza Legii nr.133/2017 completatã de Legea nr.130/2017. Toate costurile privind energia electricã pentru prelevarea apei din sursã (râul Prut si acumularea Mânjesti), cele de livrare a acesteia în punctele de livrare (SPP, conducte principale gravitationale, agregate mobile de pompare) precum si cele aferente costului apei au fost suportate de cãtre A.N.I.F din bugetul alocat de cãtre Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale. Din totalul suprafetei irigate, în amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu s-a irigat o suprafatã totalã de 10.626 hectare iar în amenajarea de irigatii Mânjesti s-a irigat o suprafatã totalã de 1.234 hectare. Cele mai mari suprafete irigate în amenajarea Albita Fãlciu au fost realizate de cãtre fermierii din cadrul O.U.A.I Lunca Banului, O.U.A.I Agroirig Prut Berezeni, O.U.A.I Vetrisoaia precum si de cãtre fermierii din cadrul O.U.A.I Otetoaia. Irigarea suprafetelor în amenajarea Albita-Fãlciu s-a efectuat în paralel si cu executia lucrãrilor din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din România aferente obiectivului de investitii Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din amenajarea Albita-Fãlciu din cadrul cãruia s-a realizat reabilitarea a trei statii de pompare si executia a 6230 metri canale de irigatii, acesta fiind realizat în proportie de circa 75%. Realizãrile prezentate sunt rodul unei munci în echipã a întregului colectiv din cadrul Filialei Teritoriale de IF Vaslui. La nivelul Agentiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare – Filiala Teritorialã de IF Vaslui pentru campania de irigatii 2020 au fost încheiate contracte pentru asigurarea nivelului optim al apei de irigatii pentru o suprafatã totalã de 14.465 ha din care 13.875 ha în amenajarea de irigatii Albita – Falciu si 595 ha în amenajarea de irigatii Mânjesti”, a declarat directorul ANIF Vaslui, inginerul Sandu Damian.

 
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ