Cardul de sãnãtate a redevenit obligatoriu, medicii de familie atrag atentia: “o posibilã sursã de infectare”

SUPÃRATI… Cardul de sãnãtate a redevenit obligatoriu, în cazul serviciilor medicale acordate de medici pacientilor care se prezintã la cabinet, cu exceptia consultatiilor la distantã. Reprezentantii Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate spun cã s-a luat aceastã decizie pentru a exista o evidentã mai clarã a banilor din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, însã medicii de familie nu vãd acest lucru cu ochi buni. Acestia sustin cã reintroducerea cardului de sãnãtate în sistem poate duce la înmultirea numãrului de cazuri de coronavirus. “Cardul de sãnãtate poate fi considerat un obiect contaminat, iar tranzitarea acestuia între pacient-medic-farmacist îi poate pune în pericol pe toti cei care lucreazã cu el”, spun medicii.

Cardul de sãnãtate a devenit din nou obligatoriu, de la 1 octombrie, în cazul serviciilor medicale acordate de medici pacientilor care se prezintã la cabinet, cu exceptia consultatiilor la distantã. Adela Cojan, presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, a afirmat cã decizia de reintroducere a utilizãrii cardului de sãnãtate în toate situatiile în care pacientul se poate deplasa fizic la o unitate medicalã pentru a primi serviciile de care are nevoie, a fost luatã pentru a exista o evidentã cât mai exactã si o gestionare cât mai eficientã a fondurilor din sistem. În acelasi timp, consultatiile la distantã, prin care se asigurã accesul la tratamentele necesare fãrã a se expune riscurilor de infectare, rãmân o alternativã beneficã, atât pentru pacienti, cât si pentru medici, iar cadrele medicale trebuie sã decidã modul în care va fi acordatã consultatia, la distantã sau în cadrul unei vizite la cabinetul medical.

Utilizarea cardului de sãnãtate a fost suspendatã pe perioada stãrii de urgentã si a stãrii de alertã determinate de pandemia de coronavirus, iar acum, lucrurile par din ce în ce mai complicate, în conditiile unui sistem nefunctional, dar si al noului val de îmbolnãviri. Decizia de reintroducere a obligativitãtii cardului de sãnãtate a fost luatã la data de 25 septembrie si a intrat în vigoare odatã cu publicarea în Monitorul Oficial, Ordonanta de urgentã nr. 162/2020. Prin aceastã Ordonantã, Guvernul mentine pânã la sfârsitul anului o serie de mãsuri din domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate, luate în contextul evolutiei îmbolnãvirilor cu noul coronavirus. Tot pânã la sfârsitul anului se mentin consultatiile la distantã acordate de medicii de familie si de medicii specialisti din ambulatoriul clinic, pentru care nu este necesarã validarea cu cardul de sãnãtate. Astfel, în urma consultatiilor acordate la distantã, medicul de familie si medicul specialist vor emite toate documentele necesare pacientului, inclusiv prescriptiile medicale, iar acestea vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronicã. De asemenea, s-a prelungit pânã la data de 31 decembrie 2020 termenul de valabilitate pentru documentele a cãror valabilitate expirã pânã la aceastã datã. Este vorba despre biletele de trimitere pentru specialitãti clinice si paraclinice, recomandãrile medicale pentru dispozitive medicale sau deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor si dispozitivelor etc.

Medicii de familie nu sunt de acord cu reintroducerea obligativitãtii cardului de sãnãtate 

Medicii de familie, prin Societatea Nationalã de Medicina Familiei, nu sunt de acord  cu decizia  Guvernului de a reintroduce obligativitatea utilizãrii cardului de sãnãtate pentru consultatiile la cabinet. Ei spun cã, în aceste conditii, va creste numãrul infectiilor cu coronavirus si cã manipularea cardului de sãnãtate reprezintã un risc semnificativ atât pentru pacienti, cât si pentru personalul medical. În plus, reintroducerea cardului presupune modificarea circuitelor, solicitã interactiune prelungitã si inutilã cu pacienti care pot fi infectati cu virusul SARS-CoV-2, aglomerarea pacientilor la usile cabinetelor si foarte multi timpi pierduti pentru birocratia digitalã într-un sistem care are mari carente de functionare sau este chiar nefunctional, sustin medicii de familie.

Pe de altã parte, nemultumirile medicilor de familie sunt justificate, în conditiile în care, sistemul medical primar, în perioada pandemiei, a preluat poveri semnificative din întreaga infrastructurã de sãnãtate si nu a primit de la statul român nici materiale, nici sprijin sau logisticã pentru stabilirea circuitelor, nici informatii actualizate pentru organizarea asistentei medicale primare. Cu alte cuvinte, medicii de familie au fost si sunt în continuare nevoiti sã cumpere singuri mãsti de protectie, mãnusi, substante dezinfectante pentru personalul care lucreazã în medicina primarã. “Acum se impune reintroducerea cardului si acest lucru presupune din nou modificarea circuitelor, solicitã interactiune prelungitã si inutilã cu pacienti care pot fi infectati cu virusul SARS-CoV-2, aglomerarea pacientilor la usile cabinetelor si foarte multi timpi pierduti pentru birocratia digitalã într-un sistem care, nu este un secret, are mari carente de functionare.

De-a lungul pandemiei, medicii de familie au acceptat sã facã gesturi medicale riscante, sã îsi asume îngrijirea pacientilor si sã se adapteze profesional noilor rigori. Împovãrarea inutilã a practicii lor cu acte si proceduri nemedicale va accentua starea de nemultumire si iritare a tuturor, în primul rând a populatiei”, spun medicii de familie. La o sãptãmânã de când cardul de sãnãtate a redevenit obligatoriu pentru toate serviciile oferite în cabinete, medicii de familie au constatat cã situatia nu este deloc bunã si nici încurajatoare. Au crescut timpii de asteptare pe holurile cabinetelor de medicina familiei si, implicit, interactiunea pacientilor programati sau nu, a crescut durata de interactiune medic-pacient din considerente pur birocratice si nu prin mãrirea timpilor dedicati consultatiei, iar prin functionarea greoaie si uneori lipsa totalã a functionãrii sistemului informatic se înregistreazã blocaje în care pacientii si medicii stau  si asteaptã. Au existat chiar situatii în care pacientii, deprinsi în ultimele luni sã se prezinte la medicul de familie fãrã card, au fost nevoiti sã renunte la serviciul medical, unii au optat pentru reprogramare, iar altii au fost nevoiti sã se întoarcã în aceeasi zi. Despre aceste aspecte, medicii de familie spun cã înseamnã timp, cheltuieli si deplasãri inutile si, nu în ultimul rând, expunere la risc de îmbolnãvire, întrucât cardul de sãnãtate poate fi considerat un obiect contaminat. Îngrijorãtor este însã faptul cã toate acestea se întâmplã în conditiile cresterii alarmante a numãrului de îmbolnãviri, a suprasolicitãrii sectiilor de terapie intensivã si, nu în ultimul rând, a înmultirii accelerate a numãrului de decese în rândul pacientilor cu COVID-19. În aceste conditii se vorbeste la nivel de Guvern de rãmânerea în propriul domiciliu al infectatilor asimptomatici care ar urma sã fie monitorizati de medicii de familie. Cum se va face asta si dacã medicii de familie vor putea gestiona aceastã situatie, nu se stie.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ