Centrul de Permanentã Bârlad are nevoie de dotãri, aparaturã medicalã si medicamente!

SOLICITARE… Colectivul sanitar care presteazã servicii medicale în cadrul Centrului de permanentã Bârlad, face eforturi deosebite în vederea asigurãrii unui act medical cât mai înalt, având în vedere cã este singurul centru unde cetãtenii municipiului Barlad se pot adresa pentru consultatii si tratament, pe toata perioada în care spitalul din oras este desemnat spital suport Covid-19. În urma raportãrilor efectuate, în cadrul Centrului de permanentã se înregistreazã un numãr mediu de 28 de pacienti/zi pentru consultatii. Ca urmare, primarul Dumitru Boros supune aprobãrii CLM Bârlad un proiect de hotãrâre care prevede acordarea de sume suplimentare de la bugetul local pentru cheltuieli cu asigurarea truselor de urgentã cu medicamentele si materialele sanitare necesare acordãrii asistentei medicale la nivelul centrelor de permanentã, în conformitate cu baremul minim stabilit prin ordin al ministrului sãnãtãtii, precum si achizitia de aparaturã si mobilier medical necesare desfãsurãrii activitãtii medicale de urgentã.

În anul 2019, Consiliul Local Municipal Bârlad aproba finantarea si a altor cheltuieli necesare bunei functionari a Centrului de Permanentã. Având în vedere adresabilitatea cetãtenilor municipiului Barlad si necesitatea efectuãrii unor dotãri suplimentare si a aprovizionãrii cu medicamente al Centrului de Permanentã, este necesarã clarificarea acestora prin exemplificarea în mod expres conform legii si anume: „Consiliile locale pot finanta, din venituri proprii, asigurarea truselor de urgentã cu medicamentele si materialele sanitare necesare acordãrii asistentei medicale la nivelul centrelor de permanentã, în conformitate cu baremul minim stabilit prin ordin al ministrului sãnãtãtii, precum si achizitia de aparaturã si mobilier medical necesare desfãsurãrii activitãtii medicale de urgentã.” Ca urmare, consilierii locali vor discuta necesitatea acordãrii de sume suplimentare pentru Centrul de Permanentã, unde zilnic, în medie, ajung pentru consultatii 28 de bârlãdeni. Banii vor fi alocati prin Directia de Asistentã Socialã din cadrul Primãriei Bârlad.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ