CJ Vaslui pregãteste un proiect pentru dotarea cu tablete si laptopuri a scolilor speciale din judet

ECHIPAMENTE IT… Consiliul Judetean Vaslui intentioneazã sã depunã un proiect în cadrul programului “Îmbunãtãtirea continutului digital si infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sãnãtate si e-culturã“. Scopul îl reprezintã dotarea cu echipamente electronice a unitãtilor de învãtãmânt special din subordinea institutiei, adicã a urmãtoarelor unitãti de învãtãmânt: Scoala Profesionalã Specialã Sfânta Ecaterina Husi, Centrul Scolar de Educatie Incluzivã Constantin Pufan Vaslui, Centrul Scolar de Educatie Incluzivã Elisabeta Polihroniade Vaslui si Centrul Scolar de Educatie Incluzivã Negresti.

Proiectul propus prevede achizitia de echipamente electronice de tip tablete pentru elevii cu nevoi speciale si alte dispozitive (laptop plus router) pentru cadrele didactice care lucreazãîn cele patru unitãti de învãtãmânt din subordinea Consiliului Judetean Vaslui. Scoala Profesionalã Specialã”Sfânta Ecaterina” Husi are nevoie de 119 tablete, 21 de laptopuri si 7 routere wireless, Centrul Scolar de Educatie Incluzivã “Constantin Pufan” Vaslui – 60 de tablete; 21 de laptopuri si 10 routere wireless; Centrul Scolar de Educatie Incluzivã”Elisabeta Polihroniade” Vaslui – 157 tablete si 30 de laptopuri; Centrul Scolar de Educatie Incluzivã, oras Negresti – 114 tablete si 6 laptopuri. Astfel, totalul echipamentelor electronice este de 450 de tablete, 78 de laptopuri si 17 routere wireless.

Consiliul Judetean va asigura contributia de 2% a proiectului

Valoarea totalã a întregului proiect propus spre finantare este de 836.536,11 lei TVA inclus, din care eligibili 810.356,11. Contributia UAT Judetul Vaslui este de 2%. “Prin aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unitãtilor de învãtãmânt special din subordinea UAT Judetul Vaslui”, toate cele patru entitãti publice cu personalitate juridicã, din subordinea UAT Judetul Vaslui vor avea o capacitate crescutã de desfãsurare în bune conditii a serviciului public de educatie prin dotarea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei împreunã cu serviciile de date aferente. Impactul financiar asupra bugetului judetului: Proiectul are o valoare totalã de 836.536,11 lei, din care Consiliul Judetean Vaslui asigurã 2% din cheltuielile eligibile, respectiv 16.207,14 lei conform Ghidului solicitantului si cheltuielile neeligibile în valoare de 26.180,00 lei”, se aratã în proiectul de hotãtârâre privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unitãtilor de învãtãmânt special din subordinea UAT Judetul Vaslui”. Dupã ce acesta va fi aprobat, Consiliul Judetean va depune proiectul si, dacã va trece de selectia nationalã, cele patru scoli speciale vor fi dotate cu echipamentele mentionate mai sus.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ