spot_img
29 C
Vaslui
18-iun.-2024
spot_img

Clãdirea Administrativã din Cimitirul „Eternitatea Bârlad” intrã în reabilitare!

- Advertisement -

REZOLVARE…D.A.P.P.C. Bârlad a solicitat recent, în sedinta ordinarã CLM, aprobarea indicatorilor tehnico-economici si executia lucrãrilor pentru realizarea investitiei „Lucrãri de reabilitare clãdire administrativã din Cimitirul Eternitatea Bârlad”. Clãdirea respectivã este administratã în totalitate de D.A.P.P.C . Investitia este necesarã pentru asigurarea unor conditii normale atât de desfãsurare a activitãtilor, protectie a personalului cât si pentru pãstrarea si gestionarea documentelor în conditii de sigurantã. De asemenea, D.A.P.P.C. va asigura si va executa în regie proprie reabilitarea clãdirii administrative din Cimitirul Eternitatea Bârlad, lucrare estimatã la valoarea de 35.000 lei, cu T.V.A. inclus – conform notei conceptuale întocmitã de Mircea Iosipescu, directorul D.A.P.P.C. Bârlad.

Pentru alocarea fondurilor si executia acestei investitii a fost necesarã, în prealabil, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ce rezultã din documentatia lucrãrii. Din nota conceptualã întocmitã de directorul D.A.P.P.C. Bârlad, rezultã, pentru realizarea lucrãrilor cã valoarea totalã necesarã executiei investitiei este de 35.000 lei, cu T.V.A. inclus. Finantarea si durata estimatã de realizare este urmãtoarea: finantarea se va asigura de la bugetul local al municipiului Bârlad; durata de realizare estimatã : cca. trei luni de la alocarea fondurilor. Clãdirea administrativã la care se vor executa lucrãrile de reabilitare , are suprafata construitã la sol de 182 mp fiind o constructie administrativã (birouri) din cãrãmidã. Lucrãrile sunt executate de cãtre DAPPC Bârlad în regie propie, refacerea instalatiei sanitare si refacererea circuitelor a instalatiei electricã defecte sau deteriorate.

„În urma analizei situatiei de pe teren privind starea de constructie a clãdirilor din cadrul serviciilor D.A.P.P.C am constatat:

-încãperile pavilionului administrativ din cimitirul Eternitatea sunt într-o stare destul de avansatã de degradare, datoritã si faptului cã nu a mai fost tãcutã nici o investitie de reparatie de foarte mult timp;

– încãperile pavilionului administrativ nu mai asigurã conditii optime de pãstrare a arhivei serviciului cimitire, precum si de desfãsurare a activitãtilor specifice acestui serviciu;

-Serviciul administrare Cimitire fiind un serviciu mai deosebit, deoarece în special personalul necalificat (gropari) lucreazã zilnic în conditii care presupun un efort sporit atât pe timp de cãldurã cât si pe timp friguros, se impune ca acestora sã li se asigure conditii optime atât de igienã personalã cât si conditii decente de desfãsurare a activitãtilor. Având în vedere cele prezentate, înaintãm proiectul de hotãrâre privind aprobarea, indicatorii tehnico-economici precum si executia obiectivului de investitii. Lucrãrile se vor executa de cãtre D.A.P.P.C în regie proprie , valoarea totalã a investitiei conform Notei conceptuale întocmitã si atasatã este de 35.000 LEI cu TVA. Fatã de datele prezentate, vã propun spre aprobarea documentatia tehnico-economicã pentru realizarea obiectivului de investitii Lucrãri de reabilitare clãdire administrativã din cimitir Eternitatea Bârlad, administrate de DAPPC Bârlad si alocarea sumei mentionate”, a precizat la CLM Bârlad Mircea Iosipescu, directorul DAPPC Bârlad.

Mentionãm cã la CLM Bârlad s-a votat în unanimitate pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si realizarea obiectivului de reabilitare a Clãdirii Administrative a Cimitirului <<Eternitatea>> din Bârlad.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.