Codul Muncii se modificã în bine pentru angajati

ÎN SPRIJIN… Codul Muncii a suferit mai multe modificãri la sfârsitul sãptãmânii trecute. Schimbãrile au vizat modul cum contractele individuale de muncã se pot modifica si încheia, cercetarea disciplinarã si concilierea conflictelor individuale, dar s-a urmãrit si activitatea de la Resurse Umane a angajatorilor.

Noile modificãri la codul muncii sunt incluse în Legea 213/2020, act normativ publicat  în Monitorul Oficial, iar cele mai importante chestiuni care se vor schimba sunt:

1. La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual, salariatii vor putea fi însotiti de un consultant extern specializat în legislatia muncii sau de un membru sindical. Concret, la discutiile dintre angajator si salariat va putea asista un avocat, un expert în legislatia muncii sau un mediator specializat în legislatia muncii ori un membru sindical. Pânã acum, legea prevedea doar cã salariatii pot fi asistati de terte persoane la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual, însã fãrã sã se precizeze ce calitate profesionalã pot avea acestea.

2. Problemele individuale cu salariatii vor putea fi rezolvate prin conciliere, înainte sã se ajungã în instantã. Mai exact, înainte ca o nemultumire a unui angajat sã fie prezentatã unei instante, pãrtile vor încerca sã o rezolve pe cale amiabilã, prin conciliere. Conciliator pentru conflictele individuale de muncã va putea fi un consultant extern specializat în legislatia muncii (adicã un avocat, un expert în legislatia muncii sau un mediator specializat în legislatia muncii). Inclusiv pe durata concilierii va putea interveni un contract de confidentialitate între pãrti, nu doar pentru negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncã.

3. Salariatii o sã fie asistati de un consultant extern specializat în legislatia muncii si la cercetarea disciplinarã. În esentã, pe durata cercetãrii, salariatii o sã poatã fi asistati de un avocat, de un expert în legislatia muncii sau de un mediator specializat în legislatia muncii ori de un membru sindical. Pânã acum, angajatii puteau fi asistati numai de un avocat sau de un membru sindical. În acelasi timp, angajatorul va putea apela si el la serviciile unui consultant extern specializat în legislatia muncii pentru efectuarea cercetãrii disciplinare.

4. Reguli noi pentru activitatea de Resurse Umane si salarizare a companiilor. Legea 213/2020 introduce un articol nou în Codul muncii, care prevede cã fiecare angajator îsi va putea organiza astfel activitatea de resurse umane si salarizare: prin asumarea de cãtre angajator a atributiilor specifice, prin desemnarea unuia sau mai multor salariati (cãrora sã li se treacã în fisa postului atributii de HR si salarizare) sau prin contractarea unor servicii externe specializate în HR si salarizare (servicii care sã fie coordonate de un expert în legislatia muncii).
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ