Coduri unice pentru elevii vasluieni, nu va mai afla tot “poporul” nota de la examenele nationale!

INEDIT… Din acest an, pentru prima datã, nu vor mai fi publicate numele elevilor care au sustinut Evaluarea Nationalã. Numele acestora va fi înlocuit cu un cod unic la afisarea rezultatelor, indiferent dacã vorbim de afisarea de la unitãtile de învãtãmânt sau de cele de pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetãrii.

Pe 17 iunie 2020, elevii vasluieni au primit codul unic la finele ultimei probe a Evaluãrii Nationale, cea de la Matematicã. În functie de codul fiecãruia, elevii îsi vor urmãri notele la afisarea rezultatelor pe care le vor cunoaste doar ei, profesorii lor si familia. Noutatea este valabilã pentru toti absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut în aceastã sãptãmânã Evaluarea Nationalã si a fost introdusã de Ministerul Educatiei si Cercetãrii chiar la finele ultimei probe care a avut loc pe 17 iunie. „În conformitate cu prevederile art. 5 si ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD), precum si cu solicitarea Autoritãtii Nationale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educatiei si Cercetãrii va publica rezultatele elevilor obtinute în urma sustinerii examenelor nationale prin anonimizarea numelui si a prenumelui. Este prima datã de la intrarea în vigoare a RGPD când notele/rezultatele candidatilor vor fi afisate astfel”, conform unui comunicat de presã al MEC. Codul unic atribuit fiecãrui elev este format din indicativul judetului urmat de 7 cifre si a fost extras din aplicatia informaticã EvNat de comisiile din scolile care au organizat examenul. Listele cu rezultatele vor contine codul unic al fiecãrui candidat, scoala de provenientã, notele pe fiecare disciplinã în parte si media. Decizia a fost luatã inclusiv în baza consultãrilor cu partenerii sociali, federatiile sindicale reprezentative din învãtãmânt, reprezentantii pãrintilor, Consiliul National al Elevilor, Consiliul National al Rectorilor. Mãsura vizeazã ambele examene nationale, adicã pe lângã Evaluarea Nationalã si la Bacalaureat se vor folosi tot coduri de identificare.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ