Concurentã acerbã pentru posturile de îngrijitor de la Liceul “Stefan Procopiu”: 15 candidati pe douã locuri

CONCURENTÃ… Cele douã posturi de îngrijitor scoase la concurs de conducerea Liceului “Stefan Procopiu” au trezit interesul vasluienilor dornici sã se angajeze la buget. Astfel, 15 persoane, toate femei, s-au înscris, au fost acceptate si urmeazã sã sustinã mâine, 13 noiembrie, proba scrisã, iar pe 16 – interviul. Examenul scris va cuprinde subiecte din mai multe legi si norme de igienã. Spre exemplu, candidatii vor trebui sã cunoascã Legea privind apãrarea împotriva incendiilor, legea privind securitatea si sãnãtatea în muncã, legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. De asemenea, vor trebui sã cunoascã normele de igienã privind unitãtile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si a tinerilor.

Rezultatele finale vor fi afisate pe data de 16 noiembrie, dupã interviu si dupã ce vor fi solutionate eventualele contestatii. Cele douã persoane admise în urma concursului vor fi angajate pe perioadã nedeterminatã, cu normã întreagã si vor face parte din personalul nedidactic din învãtãmânt. Acestea vor rãspunde de starea de curãtenie a sãlilor de clasã, a laboratoarelor, cabinetelor, cancelariei, holurilor, grupurilor sanitare, precum si a altor spatii repartizate de administratorul sau de conducerea unitãtii. De asemenea, printre atributiile îngrijitorilor se mai numãrã: “va rãspunde, alãturi de diriginiti, de inventarul din dotarea sectorului repartizat si de pãstrarea acestuia în stare bunã de functionare (bãnci, mese, ferestre, perdele, corpuri de iluminat etc.). În cazul în care constatã cã în scoalã au pãtruns persoane strãie, care nu au legãturã cu scoala, va informa profesorul de serviciu, directorul de serviciu sau un alt reprezentant. În cazul în care constatã elevi cu bagaje suspecte sau cu obiecte care pot periclita siguranta celorlalti elevi, are obligatia sã informeze urgent directorul de serviciu sau profesorul de serviciu, portarul si jandarmeria”, se aratã în fisa postului.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ