Concursul pentru ocuparea postului de director executiv DGASPC Vaslui, reluat dupã cinci amânãri

CONCURS… Vesti bune pentru vasluienii care aspirã la postul de director al Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. Procedura de desfãsurare a concursului a fost reluatã, dupã cinci amânãri, prin derogare de la Legea nr. 55/2020 privind unele mãsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Termenul limitã de depunere a dosarelor este 5 octombrie (inclusiv). Pe 12 octombrie vor fi afisate rezultatele selectiei dosarelor, iar pe 15 octombrie va avea loc sustinerea primei probe (eliminatorie), cea de testare a competentelor lingvistice la limba englezã. Candidatii declarati admisi vor sustine pe 19 octombrie proba scrisã, urmând ca în termen de maximum 5 zile sã sustinã si interviul. 

Pentru postul de director general DGASPC, candidatii trebuie sã aibã minimum sapte ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice. De asemenea, trebuie sã se încadreze în urmãtoarele cerinte: au studii universitare de licentã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lunga duratã absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã în domeniile asistentã socialã sau sociologie, psihologie sau stiinte ale educatiei, drept, stiinte administrative, sãnãtate, economie sau management, finante, contabilitate; au studii universitare de master în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupãrii functiei publice sau cu diplomã echivalentã conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare; cunosc limba englezã nivel avansat.

Fostul director al DGASPC, iesit la pensie: “las locul unei noi generatii” 

DGASPC Vaslui a rãmas fãrã director executiv la începutul acestui an, când Ionel Armeanu Stefãnicã a iesit la pensie. „Dacã am gresit cuiva, îmi cer scuze. Dacã am jignit pe cineva, vreau sã spun cã nu a fost cu intentie si, încã o datã, îmi cer scuze. Doar am încercat sã fac tot ce este mai bine. Cred cã este momentul sã las locul unei noi generatii”, spunea fostul director Ionel Armeanu Stefãnicã în ultima sa zi de muncã. Interimatul este asigurat de ec. Ioan Buruianã, directorul enomic al institutiei. Primul concurs de ocupare a postului de director executiv trebuia sã aibã loc în perioada 11 mai-16 iunie, însã, din cauza pandemiei de coronavirus, a fost amânat de cinci ori pânã acum pentru cã legea privind unele mãsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 spunea clar: „pe durata stãrii de alertã, în institutiile si autoritãtile publice se suspendã orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante, cu exceptia celor prevãzute la alin. (1) si (2) si la art. 11 si 12″. Pe 16 septembrie, legea a fost modificatã si completatã cu urmãtorul paragraf: “Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele mãsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificãrile ulterioare, pe durata stãrii de alertã se pot desfãsura si concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din institutiile care fac parte din sistemul national de apãrare, ordine publicã si securitate nationalã, din autoritãtile administratiei publice locale si judetene si institutiile din subordinea sau coordonarea acestora”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ