Condica de prezentã a cadrelor didactice, schimbatã de la 1 noiembrie

PREZENTA… Condica de prezentã a profesorilor a fost modificatã si are un model nou. Aceasta este valabilã de la 1 noiembrie si nu mai cupride rubrica “subiectul lectiei”. Astfel, profesorii completeazã doar semnãtura, iar în documentul trimis de Ministerul Educatiei cãtre scoli, se mentioneazã faptul cã unitatea de învãtãmânt completeazã electronic condica cu câmpurile “ora”, “clasa”, “disciplina”, “numele si prenumele” cadrului didactic. În schimb, apare “Fisa de prezentã” pentru orele online care va fi completatã lunar de cãtre profesori.

Documentul a fost trimis de Ministerul Educatiei în toate scolile printr-o adresã obtinutã de Edupedu.ro. Modificãrile documentului sunt esentiale pentru cã de la 1 noiembrie, condica de prezentã se completeazã doar pentru orele fãcute în sistem clasic, iar câmpul cu subiectul lectiei nu mai face parte din noul model de condicã. Profesorii completeazã doar semnãtura, în document mentionându-se faptul cã unitatea de învãtãmânt completeazã electronic condica cu câmpurile 1, 2, 3 si 4, adicã “ora”, “clasa” “disciplina”, “numele si prenumele” cadrului didactic.

Simplificarea documentului a fost anuntatã de minister în cadrul procedurilor de debirocratizare ale Comisiei de tãiat hârtii. Modelul de condicã de prezentã intrã în vigoare si devine obligatoriu în toate scolile si instituțiile de învãtãmânt de la data de 1 noiembrie 2020.

Ce prevede documentul ministerial la “Fisa de prezentã” 

În ceea ce priveste fisa de prezentã, documentul trebuie completat de fiecare profesor si este unul nou în peisajul scolar, fiind o “hârtie” în plus pe care cadrele didactice trebuie sã o completeze. Fisa este pentru situatiile în care profesorul rãmâne acasã pentru a desfãsura orele online. Dacã merge la scoalã, el semneazã Condica, chiar dacã face orele online. “Fisa de prezentã va fi utilizatã pentru consemnarea prezentei în situatia în care activitãtile didactice se desfãsoarã online în alt spatiu decât cel al unitãtii de învãtãmânt”. De asemenea, scoala are de fãcut o nouã procedurã, mai aratã nota ministerialã: “Conducerea unitãtii de învãtãmânt elaboreazã procedura operationalã care reglementeazã modalitatea de colectare, validare, pãstrare si arhivare a condicii de prezentã / fiselor de prezentã”. Pentru niciunul dintre documente ministerul nu recomandã sau mentioneazã ca acestea sã fie documente completate online.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ