Consiliul Judetean, generos cu bursele elevilor cu cerinte educationale speciale. Le dubleazã!

BANI… Vesti bune pentru elevii vasluieni cu cerinte educationale speciale. Consiliul Judetean vrea sã mãreascã bursele scolare cu 250%, potrivit unui proiect de hotãrâre ce va fi supus dezbaterii si votului consilierilor în sedinta de joi, 25 februarie. Astfel, dacã documentul va fi aprobat, bursa de merit va creste de la 250 lei la 650 lei, iar cele de studiu si de ajutor social, de la 200 lei la 500 lei. În judetul Vaslui, 259 de elevi vor putea beneficia, în acest semestru, de burse majorate.

Cele mai multe burse sunt de ajutor social – 80 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluzivã “C. Pufan” Vaslui, 63 – pentru Centrul Scolar de Educatie Incluzivã “E. Polihroniade”, 26 – pentru Centrul Scolar de Educatie Incluzivã Negresti. Burse de merit vor primi 46 de elevi de la Scoala Profesionalã Specialã “Sf. Ecaterina” Husi si 33 de la Centrul “Polihroniade”, iar burse de studiu doar 11 elevi. “Pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, propun majorarea cuantumului burselor fatã de cel acordat în semestrul I al acestui an scolar. Consider cã introducerea unui concept de performantã atasat procesului educational al acestor elevi contribuie la progresul acestora spre integrare si normalizare întrucât “succesul trezeste interesul”, iar succesele repetate duc la consolidarea încrederii în sine. Dacã acestea sunt continue, se mentine un nivel de motivare astfel încât acesti elevi sã recupereze decalajele si sã compenseze deficientele pe care le au. Acordarea acestor burse reprezintã o formã de sprijin, vizând atât protectia socialã, cât si stimularea elevilor, înscrisi în învãtãmântul special, care obtin rezultate foarte bune la învãtãturã si disciplinã”, explicã presedintele Consiliului Judetean în Referatul de aprobare a proiectului de hotãrâre privind stabilirea numãrului si a cuantumului burselor scolare aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2020-2021. Fondurile necesare pentru acordarea acestor burse scolare se ridicã la nivelul sumei de 1.582.500 lei si vor fi prevãzute în bugetul local al judetului Vaslui, pe anul 2021.

Bursele de ajutor social, acordate si pe perioada vacantelor

Singura bursã care se acordã si pe perioada vacantelor este cea de ajutor social. Elevii trebuie, însã, sã se încadreze în urmãtoarele situatii: a) au promovat anul scolar sau la sfârsitul anului scolar sunt corigenti la o singurã disciplinã de învãtãmânt si au media anualã 10 la purtare sau, dupã caz, calificativul Foarte bine la purtare; b) absolventilor învãtãmântului gimnazial care fac dovada cã au fost admisi în liceu/învãtãmânt profesional, cursuri cu frecventã, într-o unitate de învãtãmânt preuniversitar de stat; c) elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale. “Un elev nu poate primi douã burse simultan, dar are dreptul sã opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordã pentru o mai mare perioadã de timp. Conform art. 18 alin (2) al aceluiasi act normativ” prin exceptie de la alin.(1), elevii care beneficiazã de burse de studiu pot primi si burse de performantã sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursã de studiu/merit/performantã, indiferent dacã beneficiazã si de o mãsurã de protectie socialã”, se explicã în regulamentul de acordare a burselor.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ