Consiliul Județean Vaslui angajează șofer, salariul este motivant!

ANGAJARE… Consiliul Județean Vaslui are nevoie de un șofer pe perioadă nedeterminată. Instituția organizează concurs de recrutare, iar dosarele pot fi depuse până pe data de 16 februarie, inclusiv, ora 16:00. Candidații admiși în această primă etapă vor susține două probe: un test de verificare a cunoștințelor privind circulația pe drumurile publice și un interviu. Postul de șofer este remunerat cu un salariu de bază între 3.500 lei și 3.900 lei, la care se adaugă sporul pentru condiții vătămătoare de lucru (5% din salariul de bază), indemnizație de hrană în valoare de 347 lei/lună și voucher de vacantă de 1.450 lei/an.

Candidații care vor să se înscrie la concurs, trebuie să îndeplinească următoarele condițiile de participare: studii generale, permis de conducere categoria B și vechime permis conducere minim 1 an. De asemenea, aceștia trebuie să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Proba scrisă se va desfășura pe data de 9 martie, ora 11:00, iar interviul, pe data de 11 martie, ora 13:00. Mai multe informații pot fi obținute de pe site-ul Consiliului Județean Vaslui.
2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ