Consiliul Județean Vaslui intră în reparații. Valoarea estimată a lucrărilor este de 252.500 lei fără TVA

ȘANTIER… Consiliul Județean Vaslui se pregătește să intre în reparații generale. Instituția a lansat o invitație către firmele de construcții: să depună o ofertă de preț pentru lucrări de reparații și renovare a birourilor și a spațiilor aferente clădirii în care funcționeză Consiliul Județean. Termenul limită până la care se pot depune oferte este 16 martie, valoarea estimată a contractului ridicându-se la 252.500 lei fără TVA, bani din bugetul local. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este “prețul cel mai scăzut, care se aplică ofertelor ce respectă cerințele impuse prin invitația de participare și caietul de sarcini”, se precizează în anunțul instituției, publicat pe site.

Lucrările vor fi efectuate treptat, pe parcursul a 12 luni, astfel că nu va fi nevoie ca activitatea instituției să fie mutată într-o altă clădire. Printre lucrările de renovare se numără acelea de desfacere a tencuielilor interioare la pereți și tavane, gletuirea și zugrăvirea acestora cu vopsea lavabilă, desfacerea pardoselii vechi și montarea unui parchet nou. Pentru aceste operațiuni, Consiliul Județean se așteaptă să plătească în jur de 30 lei/mp pentru desfacerea stratului de zugrăveli, 120 lei/mp pentru aplicarea unui strat suport pardoseli și 150 lei/mp pentru montarea parchetului. “Prețurile ofertate trebuie să cuprindă toate costurile pe care ofertantul le consideră a fi necesare pentru realizarea execuției lucrărilor. Astfel, prețul ofertat pentru lucrările ce vor fi executate trebuie să cuprindă și costurile privind achiziția materialelor, manopera, transportul și orice alt cost necesar execuției lucrărilor. Prețurile unitare se vor fundamenta pe baza prețurilor de piață, luându-se în calcul și previziunile privind inflația pe perioada derulării lucrărilor”, se precizează în Caietul de sarcini.

Consiliul Județean va deveni un șantier

Potrivit aceluiași document, “amenajarea și organizarea șantierului, delimitarea și amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de executant și de subcontractanți pentru realizarea lucrărilor proprii sunt în responsabilitatea executantului. Lucrările de reparații interioare care se vor impune se vor efectua numai în caz de nevoie, cu comandă fermă, iar cantitățile executate vor fi stabilite de către beneficiar, împreună cu un reprezentant al societății, la vizionarea amplasamentului, după care se va întocmi o notă de comandă pe baza căreia se va executa lucrarea. Materialele rezultate în urma desfacerilor de tencuieli și zugrăveli se vor elibera din amplasament prin grija executantului fără costuri suplimentare”, se precizează în Caietul de sarcini. Perioada de garanție acordată lucrărilor va trebui să fie de cel puțin 12 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care vor apărea defecte calitative la lucrările efectuate, firma de construcții este obligată să le remedieze pe propria cheltuială.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ