Directia pentru Agriculturã Judeteanã Vaslui rãmâne la Ministerul Agriculturii si nu trece sub umbrela Consiliului Judetean

Sediul Direcție Județene de Agricultură Vaslui

AMÂNARE… Guvernul Orban a discutat , în cadrul sedintei, un Memorandum în care s-a propus sã nu aibã loc transferul unor competente de la centru cãtre Consiliile Judetene. Ministerele au avut obligatia, pânã ieri, de a elabora analize de impact privind oportunitatea transferului de competente de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul autoritãtilor administratiei publice locale. Domeniile incluse în procesul de descentralizare sunt: agriculturã, culturã, turism, mediu, sãnãtate, educatie – activitãti extrascolare, tineret si sport.

În ceea ce priveste domeniul “agriculturã”, s-a vizat analizarea oportunitãtii transferului la nivelul judetelor al competentelor exercitate în prezent de directiile pentru agriculturã judetene si serviciile regionale aflate în subordinea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvaculturã. Potrivit Memorandumului, “din analiza oportunitãtii transferului competentelor detinute în prezent de Directiile pentru agriculturã judetene cãtre autoritãtile administratiei publice locale de la nivelul judetelor s-au evidentiat urmãtoarele disfunctionalitãti/riscuri care pot genera sincope semnificative în buna derulare a activitãtii DAJ-urilor si care reprezintã provocãri majore în eventualitatea transferãrii acestora în subordinea Consiliilor Judetene, precum: -experienta descentralizãrii camerelor agricole cãtre Consiliile Judetene care s-a dovedit a fi nefunctionalã, fiind necesare ulterior, multiple eforturi pentru a remedia partial disfunctionalitãtile create de procesul de descentralizare; -imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor ce decurg din Regulamentele si Directivele europene si declansarea eventualelor proceduri de infringement în conditiile transferului acestor atributii la autoritãtile locale; -faptul cã o eventualã descentralizare a DAJ-urilor la CJ-uri ar determina sincope grave în implementarea programelor deja aprobate, în derularea cãrora DAJ-urile au un rol extrem de important si pentru care au primit competente sporite privind gestionarea, monitorizarea si plata subventiilor de la bugetul national pentru programe multianuale de sustinere pentru produse agricole (de ex:Programul de sustinere a culturii de tomate în spatii protejate, Programul de sprijin suine rasele Bazna si Mangalita, Programul de sustinere a productiei de usturoi)”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ