10.3 C
Vaslui
02-apr.-2023

Duminica a treia după Rusalii – despre grijile vieții

- Advertisement -

Ȋn cea de a treia Duminicǎ dupǎ Pogorȃrea Sfȃntului Duh, Biserica noastrǎ a rȃnduit sǎ se citescǎ la Sfȃnta Liturghie un fragment din Predica de pe munte, predicǎ ȋn care Mȃntuitorul Iisus Hristos a concretizat principalele precepte ale noii Sale ȋnvǎțǎturi pe care avea sǎ o propovǎduiascǎ umanitǎții ȋn timpul ȋntrupǎrii Sale pe pǎmȃnt. Una din aceste ȋnvǎțǎturi este cea a grijilor vieții pe care noi ni le facem ȋn acestǎ lume.

Preot Andrei Zăgan

EVANGHELIA DUMINICII: Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât haina? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar știe Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă.  (Matei 6, 22-33)

Ce este mai important ȋn viațǎ: trupul sau sufletul?

O ȋntrebare cu un rǎspuns atȃt de simplu, dar la care mulți dintre noi nu vrem sǎ ne gȃndim. De ce sǎ avem grijǎ mai ȋntȃi? De trupul care este muritor sau de sufletul care este veșnic? Textul evanghelic al acestei Duminici ne aratǎ care sunt grijile de care trebuie sǎ ne preocupǎm mai ȋntȃi. Sfinții Pǎrinți ai Bisericii noastre au interpretat cǎ luminǎtorul trupului, ochiul sufletesc, este conștiința fiecǎrui om care distinge ȋntre bine și rǎu. Dacǎ acest luminǎtor ȋl vom pǎstra curat și luminos, așa cum Hristos ni l-a dat la Sfȃntul Botez, atunci viața noastrǎ va fi plinǎ mereu de luminǎ și vom fi ȋntr-o continuǎ ȋmbogǎțire ȋn dragostea primitǎ de la Dumnezeu și pe care trebuie sǎ o dǎruim semenilor. De aceea la Taina Sfȃntului Botez cȃntǎm ,,Dǎ-mi, mie, hainǎ luminoasǎ, Cel ce Te ȋmbraci cu lumina ca și cu o hainǎ…”, pentru cǎ la botez primim ȋn dar de la Dumnezeu conștiința aceasta curatǎ și luminoasǎ pe care trebuie sǎ o pǎstrǎm nealteratǎ. Ȋnsǎ, uneori, prin grijile lumești prea multe pentru lucruri ale vieții pǎmȃntești trecǎtoare, aceastǎ conștiințǎ ni se ȋntunecǎ prin patimi și ajungem sǎ nu mai distingem ȋntre ceea ce este bine și ceea ce este rǎu pentru noi. De aceea, este potrivit ca tot creștinul sǎ meargǎ ȋn mod regulat la duhovnic pentru a se spovedi, pentru a-i fi cercetat sufletul, ca nu cumva conștiința sǎ ȋi fie ȋntunecatǎ de patimi. Așadar, Domnul Hristos ne ȋndeamnǎ sǎ avem mai ȋntȃi grijǎ de sufletul nemuritor, și apoi sǎ ne ȋngrijim și de cele trebuincioase trupului.

,,Nu duceți grijǎ, spunȃnd: Ce vom mȃnca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom ȋmbrǎca?” Oare ȋncurajeazǎ Hristos nemunca (lenevirea) prin aceste cuvinte?

Nicidecum! Prin aceste cuvinte Domnu Iisus ne spune cǎ nu trebuie sǎ reducem viața noastrǎ doar la aspectul ei biologic. Grija pentru mȃncare și bǎuturǎ nu trebuie sǎ primeze celei pentru suflet. Prin punerea grijilor duhovnicești ȋnaintea celor trupești, nu facem altceva decȃt sǎ ne eliberǎm de patimile prin care diavolul cautǎ mereu sǎ ne acapareze viața. Dacǎ alegem mai ȋntȃi grija pentru suflet, vom avea prin dragostea lui Dumnezeu și cu ce ne hrǎni și cu ce ne ȋmbrǎca. Cǎci, dacǎ Dumnezeu hrǎnește necondiționat pǎsǎrile cerului și se ȋngrijește de crinii cȃmpului, cu atȃt mai mult se va ȋngriji de omul pe care L-a creat dupǎ chipul Sǎu. Doar cǎ, omului, Dumnezeu i-a dǎruit, spre deosebire de celelalte creaturi, frumusețea conștiinței, adicǎ libertatea de a lege ȋntre bine și rǎu. Deci, Iisus Hristos nu ȋndemnǎ nicidecum la lenevire, ci ne aratǎ cǎ grijile pentru bunǎstarea duhovniceascǎ a sufletului care este veșnic trebuie sǎ primeze celor pentru trupul muritor. Mai mult de atȃt, ȋn finalul textului evanghelic, Hristos ne asigurǎ de faptul cǎ dacǎ vom alege mai ȋntȃi Ȋmpǎrǎția lui Dumnezeu, atunci ne vom bucura deplin și de bunǎtǎțile creației Sale: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă.”

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.