E-ON, bãtaie de joc la adresa vasluienilor cu tarife sociale la energia electricã

PIEDICI…Vasluienii amãrâti, care au beneficiat pânã acum de tariful social la energia electricã, au fost luati în vizor de E-On! Acestia au primit notificãri acasã, prin care sunt obligati de E-On ca, în termen de 30 de zile, sã prezinte societãtii o altã serie de acte, privind domiciliul si veniturile familiei, asta dacã mai vor sã mai beneficieze pe viitor de un pret mai mic la energia electricã! Senatorul de Husi, Nelu Tãtaru, i-a atras atentia, în plenul Senatului, ministrului Energiei, Andrei Dominic Gerea, cã sunt la limita abuzului aceste noi cerinte, de vreme ce în Ordinul ANRE Nr. 38 din 9 septembrie 2005, nici nu se pomeneste de obligativitatea prezentãrii “actul de detinere a spatiului” (vârstnicii nici nu detin un asemenea act, pentru locuintele construite cu zeci de ani înainte), dar nici de o vizã datã de Primãrie, pe declaratia pe propria rãspundere.

“Practicile E-On au constituit subiectul mai multor întrebãri sau interpelãri pe care le-am adresat pe perioada mandatului meu. Acum vã aduc în atentie o nouã situatie dificilã creatã de furnizorul E-ON Energie România. Printr-o notificare trimisã clientilor care beneficiazã de tarif social, compania îi anuntã pe acestia ca în termen de 30 de zile sã depunã la Centrul de Relatii Clienti E-ON o serie de documente pentru a putea beneficia în continuare de acest tarif social. Între notificarea E-ON Energie România si prevederile Ordinului ANRE Nr. 38 din 9 septembrie 2005 pentru aprobarea Procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electricã, invocat, de altfel, si de E-ON Energie România, existã o serie de discrepante. Astfel, Articolul 6 din Ordinul ANRE mentionat prevede cã furnizorii vor transmite tuturor consumatorilor casnici cãrora li se aplicã tariful social din zona deservitã comunicatul din anexa nr. 1 referitor la conditiile de mentinere a tarifului social. Notificarea E-ON Energie România diferã, dupã cum spuneam, de acest comunicat, E-ON Energie România solicitând în plus o copie dupã actul de detinere a spatiului, precum si o declaratie pe propria rãspundere privind venitul mediu pe membru de familie, completatã cu datele clientului si vizatã de Primãria localitãtii, aceastã vizã fiind si adãugirea E-ON. De ce este nevoie de un drum în plus la Primãrie pentru a viza aceastã declaratie pe propria rãspundere? Revin la actul de detinere a spatiului solicitat de E-ON Energie România, dar nu si de Ordinul ANRE Nr. 38/2005. În cele mai multe cazuri, având în vedere cã majoritatea beneficiarilor tarifului social sunt bãtrâni, aceste acte de detinere a spatiului sunt autorizatiile de constructie care nu erau considerate obligatorii în anii ’50 – ’60, când si-au construit acestia casele. Astfel, unii beneficiari nu au acest act doveditor fiind nevoiti sã facã demersuri la Primãrii sau notariate pentru a le obtine. Sunt convins cã vã imaginati implicatiile acestor demersuri foarte complicate pentru niste bãtrâni, bolnavi si care se deplaseazã cu dificultate”, i-a spus senatorul PNL de Husi, Nelu Tãtaru, ministrului Gerea.

Ministrul Energiei urmeazã sã verifice situatia!

“Mã întreb, de ce dupã 10 ani de la Ordinul ANRE, timp în care acesti clienti au beneficiat de tariful social, trebuie sã parcurgã acum toatã aceastã procedurã pentru actualizarea contractelor? Dacã si-ar fi schimbat domiciliul, ar fi încheiat un nou contract pentru respectivul loc de consum, iar veniturile putin probabil sã le fi crescut într-atât, încât sã nu se mai încadreze la tarifarea socialã”, a sustinut senatorul Nelu Tãtaru. Ministrul Energiei urmeazã sã facã verificãri în acest caz si sã formuleze un rãspuns oficial.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ