Elevii defavorizati din Negresti, inclusi într-un proiect cu activitãti remediale

EDUCATIE… Scoala “Mihai David” din Negresti vine în sprijinul elevilor care provin din medii defavorizate, care au nevoie de consiliere scolarã. Unitatea de învãtãmânt va fi partener, alãturi de Parohia Parpanita, în proiectul “Solidaritate în teritoriul GAL Stefan cel Mare“, depus de Fundatia Corona în cadrul apelului de proiecte POCU – Reducerea numãrului de comunitãti marginalizate aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã din zona ruralã si orase cu o populatie de pânã la 20.000 locuitori. Consiliul Local va sprijini proiectul, asigurând contributia de 2%, care revenea scolii, adicã 10.148,62 lei.

Proiectul se va desfãsura pe o perioadã de doi ani de zile si va cuprinde activitãti remediale pentru 125 de elevi din Negresti. Potrivit directorului Scolii Gimnaziale “Mihai David” Negresti, “scopul proiectului îl reprezintã reducerea numãrului de persoane aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã din comunitatea marginalizatã din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala – GAL Stefan cel Mare.Grupul tintã al proiectului – 250 de persoane aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã. Initiatorii proiectului si-au propus ca din cele 250 de persoane din grupul tintã, jumãtate, respectiv 125 sã fie copii din comunitatea orasului Negresti. În acest sens, au fost cooptate ca parteneri Scoala Gimnazialã”Mihai David” Negresti si Parohia Parpanita”.

Pachete cu hranã si rechizite pentru beneficiarii proiectului

Din cei 125 de elevi din Negresti, 95 vor fi ai Scolii Gimnaziale “Mihai David”, iar restul, din cadrul Parohiei Parpanita. “Rolul proiectului este de a asigura sprijin pentru un numãr de 95 de elevi aflati în situatii defavorizate, prin activitãti de educatie remedialã, consiliere scolarã si activitãti extrascolare. În acest sens, vor desfãsura activitate în cadrul proiectului un numãr de 4 cadre didactice pentru activitate remedialã, 5 cadre didactice pentru activitãti extrascolare si un consilier scolar care vor fi remunerate. Vor fi remunerate activitatea de coordonator al proiectului, precum si activitãtile indirecte de gestionare precum serviciile contabile. Proiectul prevede achizitia de echipamente (2 laptopuri, copiator), aplicatii office, materiale de consiliere, materiale de lucru pentru activitãti educationale si extracurriculare, servicii de asigurare de hranã pentru beneficiari, pachete cu rechizite, decontarea excursiilor, a intrãrilor la muzee”, se aratã în documentele anexate proiectului de hotãrâre privind aprobarea participãrii la proiectul „Solidaritate în teritoriul GAL Stefan cel Mare”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ