Elevii vor da evaluãri sumative la toate materiile: “ar trebui sã primeascã fiecare un feedback personalizat”

EVALUÃRI… Profesorii sunt îndemnati sã le dea elevilor evaluãri sumative de final de semestru la toate materiile, nu doar la cele la care se sustinea teza în mod normal. “Recomandarea este ca evaluarea sumativa de la finalul semestrului I sa fie la toate disciplinele, nu numai la disciplinele la care se dãdea teza, a declarat subsecretarul de stat din Ministerul Educatiei Jean Badea. Acesta a explicat cã astfel de evaluãri ajutã la stabilirea nivelului fiecãrui elev. “Ne apropiem cumva de finalul semestrului I, în luna ianuarie vor urma încã trei sãptãmâni de scoalã, asadar evaluarea devine o componentã importantã a acestei perioade si ne referim în mod deosebit la evaluarea sumativã, adicã acel proces prin care se evalueazã întreaga activitate a semestrului I. Tezele au fost anul acesta înlocuite cu aceastã evaluare sumativã, însã recomandarea este ca evaluarea sumativã sã se întâmple la toate disciplinele, nu numai la disciplinele la care se evalua prin tezã. Evaluarea sumativã este procesul prin care se evalueazã întreaga activitate a acestui semestru, fiecare elev ar trebui sã primeascã un feedback personalizat astfel încât sã stie ce lacune are de pe parcursul semestrului, urmând ca pentru acestea sã existe modalitãti remediale, de recuperare”, a declarat subsecretarul de stat Jean Badea.

Prin urmare, elevii nu vor mai sustine teze în anul scolar 2020-2021, dar vor da teste de evaluare sumativã la toate materiile din orar. Potrivit ministrului Educatiei, Monica Anisie, media semestrialã se calculeazã prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor obtinute prin evaluarea continuã, la cel mai apropiat numãr întreg. La o diferen de 50 de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului: “Ca urmare a situatiei desfãsurãrii activitãtilor educationale în mediul online, am decis, prin consultare la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetãrii, ca în anul scolar 2020-2021 sã nu se sustinã teze, ca formã de evaluare sumativã, media semestrialã urmând a se calcula prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor obtinute prin evaluarea continuã, la cel mai apropiat numãr întreg. La o diferen de 50 de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului, a explicat ministrul Educatiei. De asemenea, acesta a mai explicat cã “eliminarea tezei din categoria modalitãtilor de evaluare sumativã are în vedere atât asigurarea echitãtii evaluãrii, la nivel national, pentru toti elevii, cât si pãstrarea motivatiei pentru învãtare si cresterea randamentului scolar printr-un proces continuu de evaluare”.

Potrivit ministrului, evaluarea formativã joacã un rol cheie în sustinerea progresului elevilor în timpul procesului de predare-învãtare: “În evaluarea formativã, accentul este pus pe feedback, pe sustinerea învãtãrii continue, continând, prin modalitãtile de realizare, si pârghii pentru asigurarea stãrii de bine a elevului în relatie cu scoala”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ