“Emotii, culoare, senzatii, echilibru si “ubuntu” pentru copiii cu dizabilitãti”, proiect care pune în prim plan nevoile copiilor cu dizabilitãti

SPRIJIN…Fundatiile Inimã de Copil din Galati, alãturi de Asociatia Bunã Ziua, Copii din România vin în sprijinul a 50 de copii cu dizabilitãti si apartinãtorilor acestora, din judetele Vaslui si Galati, printr-un proiect care se va derula pe parcursul urmãtoarelor 8 luni. Proiectul este intitulat “Emotii, culoare, senzatii, echilibru si ubuntu pentru copiii cu dizabilitãti”, iar scopul acestuia este de a oferi sprijin emotional, suport si o mai bunã integrare socialã acestor copii. Prin intermediul proiectului, organizatiile vor asigura accesul la terapii specifice de recuperare pentru copiii cu CES, interactiuni terapeutice în grupuri mici, precum si multe alte activitãti, menite sã întãreascã relatiile de apropiere între membrii familiei, dar si sã îi ajute pe copii sãsi descopere un echilibru mai bun în relatia cu propriile emotii.

Fundatia Inimã de Copil din Galati alãturi de Asociatia Bunã Ziua, Copii din România vor desfãsura, în urmãtoarele opt luni proiectul „Emotii, culoare, senzatii, echilibru si “ubuntu” pentru copiii cu dizabilitãti” finantat prin programul “În stare de bine”, sustinut de Kaufland România si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societãtii Civile. Proiectul vine în sprijinul a 50 de copii cu dizabilitãti si 50 de pãrinti/apartinãtori ai copiilor din jud. Galati si Vaslui si din judete învecinate, din mediul rural si urban, pentru a acoperi nevoia de sprijin emotional, suport, integrarea socialã a acestor copii si a familiilor acestora.

Obiectivele proiectului

Calitatea vietii noastre si o viatã sãnãtoasã se traduc nu doar în sãnãtatea fizicã, ci si în cea mintalã emotionalã, a calitãtii relatiilor noastre cu cei din jur si integrarea în mediu, ca si în accesul la servicii de sãnãtate si recuperare atunci când avem nevoie. Proiectul “Emotii, culoare, senzatii, echilibru si “ubuntu” pentru copiii cu dizabilitãti” îsi propune sã sustinã o viatã mai sãnãtoasã fizic si emotional, îmbrãtisând un concept de “ubuntu pentru copiii cu dizabilitãti sau întârzieri în dezvoltare” si familiile lor. În cadrul proiectului, cele douã organizatii vor asigura accesul la terapii specifice de recuperare pentru copiii cu CES (cognitiv-comportamentalã, logopedicã, multi-senzorialã, terapie ocupationalã/ ludoterapie), interactiuni terapeutice în grupuri mici, în aer liber, activitãti ghidate terapeutic copil-copil, copil-pãrinte, pãrinte-pãrinte, pentru a experimenta, a atinge un echilibru mai bun în relatia cu propriile emotii, senzatii, construirea relatiilor de sustinere si apropiere în familie, copil-pãrinte, si în reteaua de sprijin a pãrintilor.

Proiectul este construit pe baza observatiilor celor douã organizatii cât si din discutiile cu familiile beneficiare, iar el adreseazã urmãtoarele probleme majore:

  • Cunoscutã fiind fragilitatea echilibrului emotional, mintal si relational cu cei din jur pentru copiii cu CES si familiile lor, proiectul construieste activitãti si interventii multidimensionale în jurul unui concept de “ubuntu” pentru copiii cu dizabilitãti sau întârzieri în dezvoltare si familiile lor;
  • Accesibilitatea copiilor la terapie si retea de sprijin, mai ales în mediul rural unde nu existã servicii dezvoltate;
  • Nevoia de sprijin, echilibru emotional si suport pentru familii;
  • Nevoia de informatii accesibile pentru pãrinti/cadre medicale/didactice cu “red flags” ce ar putea indica o întârziere în dezvoltare a copilului, în functie de vârstã.

Despre Fundatia Inimã de Copil

Fundatia Inimã de Copil luptã de 25 de ani sã ofere, prin educatie, o sansã la un viitor mai bun copiilor vulnerabili si viseazã la o Românie în care, în mod firesc, oamenii fac bine celor aflati în dificultate. În anul 2019, 300 de copii au beneficiat de programele de educatie si sãnãtate ale Fundatiei Inimã de Copil, iar alti 300 au primit sprijinul de care aveau nevoie. Au fost investite mii de ore pentru a oferi ajutor la teme, consiliere si dezvoltare pentru copiii din centrele fundatiei. Au fost oferite 3.000 sesiuni de recuperare pentru copiii cu dizabilitãti, 93 de burse lunare de merit pentru copii cu rezultate scolare exceptionale, peste 23.000 de mese de prânz, iar peste100 de copii au participat în tabere de varã www.inimadecopil.ro

Despre Programul În stare de bine

Programul În stare de bine este un program de finantare ce oferã anual granturi nerambursabile în valoare totalã de 1 milion de euro organizatiilor neguvernamentale din România. Programul este sustinut de Kaufland România si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societãtii Civile. Obiectivul programului este cresterea calitãtii vietii locuitorilor din comunitãtile rurale si urbane, prin sprijinirea initiativelor care au un impact pozitiv în domeniile culturã, sport sau viatã sãnãtoasã si care se adreseazã cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informatii, accesati www.instaredebine.ro.

Despre Fundatia pentru Dezvoltarea Societãtii Civile

Fundatia pentru Dezvoltarea Societãtii Civile (FDSC) este o organizatie neguvernamentalã, independentã, înfiintatã în anul 1994, la initiativa Comisiei Europene. FDSC promoveazã o societate civilã puternicã si sustenabilã, care contribuie la apãrarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societãtii civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil si întãrirea cooperãrii cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informatii, accesati www.fdsc.ro.

Despre Asociatia Bunã Ziua, Copii din România

Asociatia „Bunã Ziua, Copii din România” (BZRO) este o organizatie neguvernamentalã înfiintatã la Bârlad în 1999 din initiativa unui grup de voluntari olandezi care au venit în România, cu dorinta de a ajuta copiii din centrele de plasament si institutiile statului responsabile de îngrijirea si cresterea acestora. Misiunea Bunã Ziua, Copii din România este de a sustine copiii, tinerii si familiile pentru a duce o viatã demnã, în bunãstare. În cei 20 de ani de activitate au implementat proiecte si au furnizat servicii sociale pentru copii, tineri si familii în dificultate, au promovat si facilitat implicarea membrilor comunitãtii în programe de voluntariat si au organizat instruiri pentru personalul din domeniul social si educational. Pentru mai multe informatii, accesati https://www.bunaziuacopii.ro/.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ