Excedentul bugetar, împãrtit “pe unde e nevoie”, la proiectele Husului!

FONDURI… Ieri, alesii au împãrtit excedentul bugetar de pe anul 2017, în valoare de aproape 403.000 lei, la douã proiecte importante, aflate în desfãsurare. O parte din bani vor reveni achitãrii facturilor de la alimentarea cu apã, realizatã, pe finalul anului trecut, la blocurile ANL, construite pe strada ‘Soseaua Husi-Iasi”. Alte fonduri vor fi alocate sustinerii proiectului cu finantare europeanã, numit “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivã în Husi”. De reamintit cã proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivã în Husi” are o valoare de peste 13 milioane de lei si, în forma prezentatã de initiatori, va înseamna un ajutor extrem de important, dat populatiei cu reale probleme sociale din municipiul Husi. Proiectul are ca scop demararea de actiuni menite sã combatã sãrãcia din comunitãtile marginalizate, iar coordonator principal este fundatia Star Of Hope România. “Contractul de finantare pentru implementarea acestui proiect este în etapa de semnare. Implementarea acestui proiect are ca obiectiv principal reducerea numãrului de comunitãti marginalizate (non – romã), aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã, prin implementarea de mãsuri integrate, iar în cadrul acestui proiect municipiul Husi va realiza în principal urmãtoarele actiuni: înfiintarea unui Centru Comunitar Integrat medico-social; sprijinirea dezvoltãrii/furnizãrii de servicii sociale/, furnizarea de servicii, în cadrul Centrului Comunitar Integrat; îmbunatãtirea conditiilor de locuit; selectia grupului tintã care detine locuinte în vederea îmbunãtãtirii conditiilor de locuit; actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitãtii printr-o abordare participativã. Activitãtile mai sus mentionate se vor desfãsura exclusiv pentru zona marginalizatã din municipiul Husi, identificatã la solicitarea finantãrii. Valoarea totalã a proiectului este de 13.212.399,99 lei, conform Acordului de Parteneriat valoarea estimateã a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de cãtre UAT Municipiul Husi este în sumã de 1.139.493,77 lei. Durata de implementare este de 36 luni”, s-a precizat în expunerea de motive a proiectului.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ