Explodeaza chiriile pentru medicii stomatologi de la Policlinica!

Dacã pânã acum medicii din fosta Policlina Stomatologicã din Vaslui plãteau numai 1 euro/mp/an ca si redeventã pentru spatiile medicale concesionate, de sãpãmâna aceasta, stomatologii vor plãti 60 de euro/mp/an! Decizia apartine Consiliului Judetean care a trebuit sã adopte, potrivit legii, un nou cuantum al redeventei

Desi unii consilieri s-au abtinut de la votarea proiectului în cauzã, iar unii au subliniat cã redeventa este prea mare iar efectele sale financiare negative se vor rãsfrânge asupra vasluienilor, totusi, initiativa a trecut, iar medicii din fosta Policlinicã Stomatologicã din Zona Copou vor plãti de 60 de ori mai mult pentru cabinetele concesionate. Astfel, în conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 884/2004 si a Hotãrârii Consiliului Judetean Vaslui nr.73/2004, spatiile medicale în care îsi desfãsoarã activitatea medicii stomatologi si tehnicienii dentari au fost concesionate, fiind încheiate contracte de concesiune. Durata concesiunii prevãzute în contractele de concesiune este de 15 ani, începând de la data de 01.01.2005, iar în cazul concesionarilor ce îndeplinesc conditiile în vederea pensionãrii, durata de concesiune este pânã la vârsta legalã de pensionare. Conform normelor concesionarea spatiilor se face în schimbul unei redevente anuale, plãtitã de concesionar. Modul de calcul al redeventei se stabileste de cãtre concedent iar valoarea se negociazã cu concesionarul si va fi de 1 euro/mp/an în primii 5 ani. Având în vedere faptul cã durata de concesiune a fost stabilitã începând cu data de de 01.01.2005, la data de 1 ianuarie 2010 a expirat perioada de 5 ani prevãzutã de actul normativ, fiind necesarã stabilirea unui nou cuantum al redeventei. Nivelul minim al redeventei se stabileste de concedent, pornind de la pretul pietei sub care redeventa nu poate fi acceptatã. Pe baza datelor furnizate de cãtre evaluatorul autorizat, cuantumul redeventei este de 12euro/mp/an pentru spatiile medicale concesionate. “Pornind de la pretul pietei cuantumul minim al redeventei se propune a se stabili la 12 euro/mp/an pentru urmãtorii 10 ani, iar în cazul concesionarilor ce îndeplinesc conditiile în vederea pensionãrii pânã la vârsta legalã de pensionare. Cu toate acestea în comisii consilierii judeteni au aprobat un alt cuantum, mult mai mare, de 60 de euro/mp/an”, a spus Vasile Mihalachi, presedintele CJ Vaslui. Motivul principal care i-a determinat pe consilieri sã mãreascã taxa a fost faptul cã medicii stomatologi au încasã destul de mari pentru a suporta noua redeventã, iar 60 de euro pe an nu înseamnã o suma extrem de mare.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ