15.5 C
Vaslui
24-mart.-2023

Facilitãti pentru absolventii de liceu

- Advertisement -

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, în cazul în care nu-si gãsesc un loc de muncã sau nu urmeazã institutii de învãtãmânt superior, absolventii de liceu trebuie sã se înregistreze la AJOFM în termen de 60 de zile de la absolvire. Acest lucru este valabil si pentru absolventii de studii superioare, chiar dacã nu au sustinut examenul de licentã. În cazul în care tinerii nu se prezintã la AJOFM pânã la sfârsitul lunii iulie, pot fi luati în evidentele institutiei ca fiind în cãutarea unui loc de muncã, beneficiind de facilitãti, cu exceptia indemnizatiei de somaj

Absolventii de liceu promotia 2014 se pot prezenta în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2014 pentru înregistrare ca persoanã în cãutarea unui loc de muncã ca etapã prealabilã si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolventii trebuie sã se prezinte la agentiile pentru ocupare în raza cãrora îsi au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolventilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie, având în vedere Ordinul nr. 3818/2013 al Ministerului Educatiei Nationale privind structura anului scolar 2013-2014 conform cãruia „Cursurile claselor terminale se incheie in data de 30 mai 2014”. În situatia în care unii tineri mai au corigente, si nu au situatia scolarã încheiatã la toate materiile, acestia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la sustinerea si promovarea examenului de corigentã. În acest sens adeverinta eliberatã de institutia de învãtãmânt va specifica data promovãrii examenului de corigentã. În situatia în care un absolvent de liceu nu promoveazã examenul de bacalaureat, indiferent dacã s-a prezentat sau nu la acesta, are totusi dreptul la indemnizatie de somaj, trebuind sã se prezinte la AJOFM în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2014. În situatia în care un absolvent promoveazã examenul de bacalaureat, acesta are în continuare obligatia de a se prezenta în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2014, deoarece este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal si are situatia scolarã încheiatã la toate materiile.

Dacã absolventii aflati în una din situatiile de mai sus nu se prezintã în intervalul de 60 de zile de la absolvire, respectiv 1 iunie – 30 iulie, ei se pot înregistra ca persoane în cãutarea unui loc de muncã, dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj. În cazul absolventilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul cãruia trebuie sã se înregistreze la AJOFM Vaslui pentru a beneficia de indemnizatie de somaj curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovãrii examenului de licentã, pentru absolventii care promoveazã examenul de licentã în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor. În vederea înregistrãrii la agentiile de ocupare, absoventii trebuie sã prezinte actul de identitate si certificatul de nastere, fotocopie si original, actele de studii si adeverintã eliberatã de medicul de familie din care sã rezulte dacã este „apt de muncã”. Pentru absolventii de liceu din adeverinta trebuie sã rezulte cã data absolvirii anului terminal a fost 30 mai 2014. „Absolventii promotiei 2014, înregistrati în evidenta Agentie Judetene pentru Ocupare Fortei de Muncã Vaslui pot beneficia, mod gratuit, de informare si consiliere profesionalã, mediere pentru identificarea unui loc de muncã, formare profesionalã gratuitã prin programe care asigurã initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea, specializarea si facilitãti financiare”, a declarat Daniel Olteanu, directorul executiv al AJOFM Vaslui.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.