Fata primãritei de la Albesti viseazã la un nou post de director

CONCURS… Andreea-Oana Cepoi, fata primãritei de la Albesti si fostul director al Cancelariei Prefectului Vaslui, aspirã la un nou post de director. Dacã data trecutã a fost numitã politic, acum s-a înscris la concursul de recrutare organizat de Consiliul Judetean pentru ocuparea postului vacant de director al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanelor Vaslui. Nu îi va fi usor, cãci are de înfruntat o concurentã din interiorul institutiei: Alina-Cristina Florea, consilier asistent responsabil cu informarea cetãtenilor. Ambele au trecut cu bine de proba verificãrii dosarelor, iar acum se pregãtesc pentru proba scrisã programatã pe data de 11 mai 2020, ora 10:00. Apoi va urma un interviu în cadrul cãruia li se vor testa abilitãtile, aptitudinile si motivatia de a ocupa un post de conducere.

Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanelor Vaslui a rãmas fãrã director în 2016, când Dorina Rãdãsanu a iesit la pensie. În locul sãu a fost numit director interimar inspectorul Iulian Vieru, al cãrui mandat a fost prelungit din sase în sase luni. Viitorul director executiv va fi ales prin concurs. Prima etapã, cea a selectiei dosarelor a trecut deja, cele douã candidate înscrise, Andreea-Oana Cepoi si Alina-Cristina Florea, fiind declarate admise. Ambele au studii studii superioare de lunga duratã absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã, studii universitare de master în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupãrii functiei publice, precum si vechime în specialitatea studiilor: peste sapte ani.

Din ce vor da examen cele douã candidate

Concursul nu va fi usor, cãci pentru proba scrisã cele douã candidate vor trebui sã parcurgã o bibliografie stufoasã, cu legi precum Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publicã si evidenta personalului plãtit din fonduri publice, Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetãtenilor români, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Cea care va câstiga postul va conduce si rãspunde de activitatea serviciului, conform dispozitiei Consiliului Judetean pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din legislatia în vigoare, precum si a dispozitiilor DEPABD, a protocoalelor încheiate cu diferite structuri. De asemenea, va îndeplini o serie de atributii, precum organizarea, planificarea si controlarea activitãtii personalului la nivelul serviciului, îndrumarea, coordonarea si controlul metodologic al activitãtii desfãsurate de lucrãtorii serviciilor de evidentã a persoanelor si oficiilor de stare civilã din judet.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ