Femeie condamnatã pentru cã a vrut sã-si scoatã copilul din tarã cu un document falsificat de un bârlãdean necunoscut!

Judecatoria Bacău

TUPEU… Un bârlãdean a rãmas nepedepsit, dupã ce a întocmit un act notarial fals, pentru o tânãrã de 23 de ani, din judetul Bacãu. Femeia voia sã-si scoatã din tarã copilul, minor, fãrã ca sã mai vinã tatãl în tarã, asa cã au gãsit un “binevoitor’ din Bârlad, care, contra sumei de 100 de euro, a falsificat o procurã, care ar fi fost “emisã” de un notar cunoscut în Bârlad, dar care din februarie 2017 a plecat din Bârlad mutându-se la Bucuresti, iar “procura” a fost datatã de falsificatorul din Bârlad în 10 august 2017. Femeia a dat socotealã pentru fapta comisã, fiind condamnatã la o pedeapsa de 6 luni închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale, în forma instigãrii si la o pedeapsã de 6 luni închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de uz de fals. A primit în total 8 luni de închisoare cu suspendare, în timp ce bârlãdeanul “binevoitor” n-a mai putut fi gãsit, figurând în dosarul aflat pe rol la Judecãtoria Bacãu drept “Autor Necunoscut”. Însã cercetãrile continuã, pentru a fi identificat. Sentinta a fost datã pe 6 octombrie, la Judecãtoria Bacãu.

Conform motivãrii sentintei datã de Judecãtoria Bacãu, femeia este principal vinovatã, la fel si cel care a ajutat cu “procura” falsã. Iatã cum s-au petrecut lucrurile:

“La data de 8 August 2017, inculpata a instigat o persoanã rãmasã neidentificatã sã întocmeascã în fals un înscris notarial intitulat „Procurã” prin care era împuternicitã sã solicite eliberarea pasaportului pentru copilul sãi minor, în lipsa tatãlui acestuia. La data de 10 august 2017, inculpata s-a prezentat la ghiseul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bacãu, solicitând eliberarea unui pasaport simplu pentru fiul sãu minor. În acest sens, inculpata a prezentat lucrãtorului de la ghiseul de primiri cereri urmãtoarele documente: cartea de identitate, certificat de nastere, procurã specialã datã de tatãl minorului în localitate Bârlad, la notarul public F. L. înregistratã cu nr. 336 din data de 01.08.2017. În procesul de aprobare a cererii pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, ofiterul desemnat cu verificarea documentelor anexate cererii a avut suspiciuni cu privire la autenticitatea procurii speciale prezentatã de mama minorului prin care tatãl si-a exprimat acordul pentru eliberarea pasaportului temporar simplu. În urma analizãrii înscrisului notarial prezentat, s-a constatat faptul cã încheierea de autentificare nr. 336/01.08.2017 nu respectã prevederile Legii a notarilor publici si a activitãtii notariale, respectiv autentificarea înscrisurilor, fapt pentru care a fost contactat telefonic notarul public F. L. care a confirmat cã procura respectivã este falsã. S-a solicitat si în scris confirmarea autenticitãtii procurii speciale la adresa de e-mail indicatã de notar, rãspunsul primit de la notar fiind cã procura este falsã, mentionând si faptul cã nu a avut niciodatã sediul pe strada din Bârlad, asa cum apare înscris pe procurã, iar începând cu luna februarie 2017 este notar asociat în Bucuresti.

100 de euro pentru o procurã falsã

Cu ocazia audierii în calitate de suspectã, inculpata a declarat cã, dorind sã pãrãseascã tara cu fiul sãu minor si având nevoie de acordul tatãlui minorului  care era plecat din tarã si în imposibilitate de a reveni pentru semnarea unei împuterniciri în acest sens, s-a înteles cu tatãl minorului sã contacteze o persoanã – neidentificatã pânã în prezent – care ar putea sã o ajute cu emiterea unei asemenea procuri. Astfel, a apelat aceastã persoanã si au convenit ca inculpata sã se deplaseze la un notar din Bârlad pentru a face procura. Împreunã cu sora sa si concubinul acesteia, cu masina celui din urmã, inculpata s-a deplasat în Bârlad unde, potrivit indicatiilor telefonice primite de la autorul necunoscut, s-a oprit la intrarea în oras dinspre Bacãu unde A.N. (Autor Necunoscut) astepta într-un autoturism. Inculpata s-a deplasat singurã la autoturismul acestuia unde i-a plãtit suma de 100 euro si i-a înmânat copie dupã actul sãu de identitate si dupã cel al lui sotului, A.N. solicitându-i sã astepte, dupã care acesta a plecat. A.N. a revenit în 20 minute si i-a înmânat inculpatei o procurã într-o folie de plastic si i-a spus cã s-a rezolvat fãrã a mai fi necesarã prezenta acesteia. Inculpata a sustinut cã a presupus cã actul este în regulã si cã nu a bãnuit cã este un fals, crezând cã notarul a fost de acord sã o facã în urma discutiei telefonice a sotului cu notarul.”, se precizeazã în motivarea sentintei de condamnare a femeii din judetul Bacãu. Cât despre “Autorul Necunoscut” din Bârlad, cercetãrile sunt continuate pânã la identificarea sa si prezentarea în fata procurorului de caz pentru fapta sa.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ