4.4 C
Vaslui
30-nov.-2022

Fratii Copacinschi, adio pãdure!

- Advertisement -

Fostul director al Directiei Silvice a pierdut în instantã

SENTINTÃ Dupã un imens scandal, care a ajuns si în atentia conducerii Regiei Nationale Romsilva, un judecãtor de la Husi a decis sã facã dreptate în cazul hectarului de pãdure pe care fratii Copacinschi îl detineau în codrii Dobrinei de foarte multi ani, în mod ilegal. La finele lunii noiembrie 2010, un magistrat din cadrul Judecãtoriei Husi a decis sã anuleze titlul de proprietate nr. 26/1062, din 12 ianuarie 1994, prin care fratii Lucian, Ovidiu si Adrian Copacinschi erau împroprietãriti cu un hectar de pãdure de stejar în zona Valea Teiului, într-o locatie care nu a avut niciodatã proprietari particulari. Faptul i-a deranjat teribil pe cei trei frati Copacinschi, care au declarat recurs si anuntã un rãzboi teribil în instantã, contra Romsilva. În martie 2009, Lucian Copacinschi, pe atunci director al Directiei Silvice, a fost reclamat la RNP Romsilva, memoriul fiind semnat de 112 angajati. Oamenii s-au plâns la Regia Nationalã de faptul cã Lucian Copacinschi ar face ilegalitãti în serie si îsi bate joc de angajatii institutiei, acuzând si modul în care acesta si-a tras un hectar de pãdure de stejar la câtiva kilometri de Husi.

Fostul director al Directiei Silvice Judetene, Lucian Copacinschi, a pierdut bãtãlia în instantã cu Romsilva, care a decis sã-i anuleze titlul din 1994, în urma cãruia era împroprietãrit în mod ilegal cu un hectar de pãdure de stejar la doi pasi de Husi. Atât Lucian Copacinschi, cât si fratii acestuia, Lucian si Adrian, anuntã un rãzboi total cu Directia Silvicã în instantã, motivând cã modul în care au intrat în posesia hectarului de pãdure, în zona Valea Teiului, este corect si legal. În mai 2009, Romsilva i-a chemat în instantã pe Ovidiu, Adrian si Lucian Copacinschi, alãturi de Comisia localã Husi si Comisia Judeteanã de Fond Funciar. Conducerea Regiei Nationale a Pãdurilor a cerut Judecãtoriei Husi sã constate “nulitatea absolutã a titlului de proprietate nr. 26/1062, emis la data de 12.01.1994, pe numele pârâtilor Copacinschi Lucian, Copacinschi Ovidiu si Copacinschi Adrian, pentru suprafata de 1 ha pãdure, situatã în T16, P742/1, extravilanul mun. Husi, pct. Valea Teiului”. În motivarea cererii, Romsilva sustinea cã, prin emiterea acestui titlu de proprietate, cei trei fuseserã împroprietãriti în mod ilegal cu un hectar de teren forestier, desi cele trei persoane nu erau îndreptãtite la astfel de reconstituire.

Inspectia Silvicã a sesizat din 2007 ilegalitãtile fostului director Copacinschi

Acest caz a fost cercetat ani de-a rândul, de mai multe autoritãti cu rol de control, care au confirmat cã titlul de proprietate este emis cu încãlcarea tuturor legilor în vigoare. Acum patru ani, un control al Inspectiei Silvice Focsani scotea la ivealã adevãrul: Copacinschi nu a avut actele necesare transferului unui hectar de pãdure, iar toatã afacerea urma sã ia o turnurã penalã, acesta fiind bãnuit de a fi comis infractiuni de fals si uz de fals în acte. Ca silvicultor cu experientã si influentã în Directia Silvicã, acesta a aranjat ca un hectar de pãdure din comuna Schitu Duca, jud. Iasi, sã fie transferat în zona Valea Teiului, la intrarea în Husi, în mijlocul a 500 de hectare de pãdure proprietate de stat. Povestea este veche. Dupã Revolutie, profitând cã este mare stab la Ocolul Silvic Husi, Copacinschi a transferat un hectar de pãdure din comuna Schitu Duca într-o pãdure proprietate de stat, în care nu au fost niciodatã proprietari. Bãnuit de ilegalitãti, Copacinschi a fost verificat în mai multe rânduri. Cert este cã, în urma unui control al Inspectiei Teritoriale de Regim Silvic Focsani, finalizat în data de 21 iunie 2007, seful, pe atunci, al Ocolului Silvic Husi, Lucian Copacinschi, nu putea justifica modul în care si-a tras un hectar de pãdure de stejar, în zona cantonului Valea Teiului, la câtiva kilometri de Husi. Modul în care s-a fãcut transferul a constituit subiectul unei scrisori de protest la Romsilva, scrisoare semnatã de 112 angajati. “În anul 2000, fiind angajatul Ocolului Silvic Husi din cadrul Directiei Silvice Vaslui, Cantonul Silvic Bobesti, având si calitatea de lider de sindicat al acestei unitãti, împreunã cu colectivul de muncã am fãcut o sesizare Regiei Nationale a Pãdurilor, privind unele infractiuni ce le sãvârsise inginerul Copacinschi Lucian, în calitate de sef de ocol. Prin functia pe care o detinea, acesta a abuzat în mod grosolan si si-a luat drept de proprietate 1 hectar, în mijlocul UP Valea Teiului, pãdure care nu a fost niciodatã proprietate particularã. (…) M-am deplasat, împreunã cu o delegatie a Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic Vaslui în comuna Schitu Duca, locul de nastere al lui Copacinschi Lucian, la primãrie, pentru a verifica legalitatea adeverintei de proprietate invocatã de acesta. Dupã ce s-a verificat adeverinta si s-a confruntat cu tot personalul Primãriei, a reiesit cã adeverinta de proprietate este falsã, deoarece nu este semnatã de nimeni din primãrie”, a reclamat un fost lider de sindicat al silvicultorilor din zona Husi. Uimiti de faptul cã ing. Copacinschi transferase un hectar de pãdure pe baza unor acte false, membrii comisiei au fãcut verificãri si la colegii lor, din judetul Iasi. „Ulterior, cu aceeasi comisie, ne-am deplasat la Ocolul Silvic Dobrovãt, în al cãrei razã de competentã se aflã comuna Schitu-Duca din judetul Iasi, unde am constatat, în urma verificãrii arhivei, cã nu este nici o dovadã de proprietate a acestei suprafete de pãdure. La finalul verificãrilor, s-a constatat cã Lucian Copacinschi a sãvârsit un concurs de infractiuni, cum ar fi: fals, uz de fals, abuz în serviciu”, a mai spus fostul lider sindical.

O afacere care a fost învãluitã în tãcere. Pânã acum…

Ani de-a rândul, pânã în 2007, institutiile statului nu au miscat nici un deget pentru a afla realitatea. Acum patru ani, în urma unui Control al Inspectiei de Regim Silvic Focsani, a iesit la ivealã adevãrul despre hectarul de pãdure pe care fostul director Lucian Copacinschi îl detinea lângã Husi: acesta nu avea niciun act valabil, iar transferul de terenuri s-a fãcut în mod ilegal. „Obiectul actiunii de verificare a fost sesizarea înregistratã la ITRSV Focsani, cu nr. 4.332, din 13.06.2007, ce priveste suprafata de pãdure de 1 ha, detinutã de cãtre dl. Copacinschi Lucian, pe raza mun. Husi, jud. Vaslui. Ca urmare a controlului, au fost fãcute urmãtoarele constatãri: s-a solicitat responsabilului cu probleme de fond funciar din cadrul primãriei, d-na Ralea Viorica, a se vedea documentele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 26-1062, din data de 12.01.1994 (dovada de aprobare a transferului/schimbului din com. Schitu Duca, jud. Iasi, la Husi, jud. Vaslui, ori alte documente). Nu s-a regãsit nici un document solicitat pentru speta în cauzã”, au constatat inspectorii ITRSV Focsani, într-un proces – verbal semnat în data de 21 iunie 2007. Culmea, fostul director detinea un hectar de pãdure de stejar la Valea Teiului, în mijlocul a 500 de hectare de pãdure, proprietate de stat, desi niciodatã nu fuseserã proprietari particulari în zona respectivã. Abia la jumãtatea anului 2009, pusã în fata unor probe de netãgãduit, conducerea Romsilva a reactionat si a cerut în instantã anularea titlului de proprietate. Motivele sunt clare: “nu s-a depus la comisia localã Husi nici cerere de reconstituirea dreptului de proprietate si nici acte doveditoare ale dreptului pretins (…); titlul de proprietate a fost emis înainte ca unitatea silvicã Ocolul Silvic Husi sã fi pus la dispozitia Comisiei Locale Husi terenul cu vegetatie forestierã care a apartinut persoanelor fizice proprietari sau mostenitorilor acestora (…); titlul de proprietate este un titlu comun, emis anterior validãrii, iar titularii titlului – Copacinschi Ovidiu, Copacinschi Adrian – sunt persoane nerecunoscute, nevalidate prin Hotãrârea Comisiei Judetene Vaslui”. Concluzia: “Scopul determinant al schimbului este obtinerea, în mod ilicit, a unui teren cu o valoare economicã sporitã (…) Pârâtii au oferit, la schimbul amplasamentului de la Valea Teiului, un amplasament si vegetatie forestierã care în realitate nu existã, datele consemnate în procesul – verbal nr. 173/22/02/1993 fiind fictive”. Mai pe scurt: Lucian Copacinschi a fãcut fals în acte oficiale, pentru a pune mâna pe hectarul de pãdure!

Fratii Copacinschi nu se lasã. Au declarat recurs la Tribunalul Vaslui

“Pãdurea din punctul U.P. IV Valea Teiului nu a apartinut niciodatã fostilor proprietari particulari – cum însusi pârâtul (Lucian Copacinschi, n.r.) recunoaste în cererea de mentinere a raportului de expertizã. Pãdurea din punctul Valea Teiului nu a intrat în domeniul public prin decrete de expropriere. Aceastã suprafatã a fost dintotdeauna în proprietatea publicã a statului, de aceea nu putea fi propusã pentru restituire”, au mai sustinut reprezentantii Romsilva. În fata unor argumente atât de decisive, un magistrat de la Judecãtoria Husi a decis, pe 23 noiembrie 2010: “Constatã nulitatea absolutã a titlului de proprietate nr. 26/1062, emis la data de 12.01.1994, pe numele pârâtilor Copacinschi Lucian, Copacinschi Ovidiu si Copacinschi Adrian, pentru suprafata de 1 ha pãdure, situatã în T16, P 742/1, extravilanul mun. Husi, pct. Valea Teiului”. O sentintã care vine sã facã dreptate într-o afacere în care au curs râuri de cernealã. La finele lunii decembrie 2010, fratii Copacinschi au declarat recurs, motivând cã instanta a apreciat gresit când a sustinut cã li s-a reconstituit dreptul de proprietate în zona Husi: “Gresit acest punct de vedere, în conditiile în care noi am respectat procedura, dar pe raza jud. Iasi, localitatea Schitu Duca, unde au avut pãrintii nostri teren si unde am primit adeverinta de proprietate, acolo unde s-a fãcut reconstituirea dreptului nostru de proprietate. (…) În cazul de fatã, trei persoane fizice, pârâtii în cauzã, îsi aduc terenul (îl transferã) dintr-un judet – Iasi, în judetul de domiciliu a doi dintre ei – Vaslui, si atât”. Pe 29 decembrie 2010, cu douã zile înainte de Anul Nou, dosarul fratilor Copacinschi a fost înregistrat la Tribunalul Vaslui. Primul termen a fost în data de 2 martie a.c., însã fiind fãcutã cerere de amânare, urmãtoarea înfãtisare va fi pe 23 martie.

Miza rãzboiului în instantã: cartierele de vile din zona Dobrina!

Hectarul de pãdure al fratilor Copacinschi este situat în regiunea “Dobrina”, chiar în mijlocul parcelelor de pãdure ale Romsilva. Pe titlul de proprietate, cei trei sunt trecuti la rubrica “mostenitori ai defunctului”, nespecificat. Curios este faptul cã n-au nici un vecin, persoanã fizicã. De asemenea, zona Cãlãrasi apartine persoanelor cu influentã si cu bani din Husi. Aici s-a format un nou cartier, amplasat pe terenuri ce apartineau, cândva, unor persoane amãrâte. Majoritatea noilor proprietari si-au construit vile, înconjurate de terenuri proprietate personalã.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

21 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.