GISC Bârlad vrea judecarea procesului cu APM Vaslui la altã instantã din România

SOLICITARE Pe rolul Tribunalului Vaslui se aflã un dosar 1925/89/2013, unde sunt reclamanti membrii GISC Bârlad, având ca obiect anularea autorizatiilor de mediu acordate de APM Vaslui pentru explorarea gazelor de sist în perimetrele Silistea, comuna Pungesti, Pãltinis, comuna Bãcesti si Popeni, comuna Gãgesti. Acum douã zile, reclamantii au introdus la Tribunalul Vaslui o solicitare de strãmutare a procesului, condiderând cã decizia judecãtorilor poate fi influentatã de presiunile politice care se fac de la CJ Vaslui si Prefectura Vaslui.

Motivatia solicitãrii de strãmutare a procesului de la Tribunalul Vaslui ne-a fost pusã la dispozitie de avocatii reclamantilor si ea sunã în felul urmãtor:

“În fapt, noi reclamantii avem pe rolul Tribunalului Vaslui, spre solutionare, dosarul 1925/89/2013 cu termen la 24.02.2014, unde am solicitat anularea celor trei acorduri de mediu, respectiv:

1) Acord de Mediu nr. 1/18.07.2013, emis de APM Vaslui, cãtre SC Chevron România Exploration & Production SRL pentru proiectul „Lucrãri de amenajare si foraj pentru sonda de exploatare Pãltinis 1A, comuna Bãcesti, jud. Vaslui”;

2) Acord de Mediu nr. 2/18.07.2013, emis de APM Vaslui cãtre SC Chevron România Exploration & Production SRL pentru proiectul „Lucrãri de amenajare si foraj pentru sonda de exploatare Popeni 1A, comuna Gãgesti, jud. Vaslui”;

3) Acord de Mediu nr. 3/18.07.2013, emis de APM Vaslui cãtre SC Chevron România Exploration & Production SRL pentru proiectul „Lucrãri de amenajare si foraj pentru sonda de exploatare Silistea 1A, comuna Pungesti, jud. Vaslui”.

În conformitate cu Dispozitiile 140, alin (1) si (2), bãnuiala se considerã legitimã în cazurile în care existã îndoialã cu privire la impartialitatea judecãtorilor din cauza circumstantelor procesului, calitãtii partilor, ori a unor relatii conflictuale locale. Motivele de bãnuialã legitimã pentru care solicitãm strãmutarea sunt urmãtoarele: în perioada premergãtoare procesului, în judetul Vaslui, au fost ample demonstratii împotriva utilizãrii metodei fracturãrii hidraulice pentru explorarea gazelor de sist. Aceste demonstratii au cuprins mase întregi de oameni care s-au pozitionat împotriva acestei metode, în timp ce factorul politic si puterea executivã, la nivel de judet, s-au pozitionat pentru. Evident si membrii completelor de judecatã, trãind în aceste comunitãti, au o anumitã pozitie si o pãrere formatã cu privire la aceastã explorare care foloseste o metodã cu efecte nocive asupra mediului si a ecosistemelor. În aceste conditii existã îndoialã cu privire la impartialitatea judecãtorilor din cauza circumstantelor procesului. Astfel de demonstratii au fost în municipiul Bârlad: 22 martie 2012, 26 aprilie 2012, 7 septembrie 2012, 27 februarie 2013, 4 aprile 2013 si 17 octombrie 2013, în municipiul Vaslui, în comunele Bãcesti, Gãgesti, Pungesti, Suletea, Banca si Perieni. În total, la aceste mitinguri, au participat peste 40000 de cetãteni ai judetului, din diferite categorii sociale. În acest sens stau marturie articolele din presã, emisiunile radio-TV, întâlnirile cu cadre universitare, etc. (se vor vedea documentele anexate).

Comunitãtile locale deja au actionat prin hotãrâri al Consiliilor Locale, adoptând hotãrâri prin care au interzis explorarea gazelor de sist prin fracturare hidraulicã în unitãtile administrativ-teritoriale respective. Aceste hotãrâri au fost atacate de Institutia Prefectului în instantã la Tribunalul Vaslui, trei dintre acestea au fost repartizate la un complet si 8 la un alt complet. Se pune firesc întrebarea: La Tribunalul Vaslui existã doar douã complete de contencios-administrativ, în conditiile în care se vorbeste de o repartizare aleatorie? De ce nu au fost repartizate dosare si la alti judecãtori de contencios? Invederãm instantei cã din cele 11 dosare, în 3 (trei) s-au dat solutii de respingere a cererii prefectului, iar în 8 (opt) de admitere. Se poate observa cã în acest litigiu sunt implicate institutii importante din judet (A.P.M. Vaslui, Institutia Prefectului si toate serviciile deconcentrate) cãrora li s-a cerut punctul de vedere cu privire la aceste proiecte. În aceste conditii, poate fi influentatã decizia judecãtorilor, stirbind obiectivitatea acestora. Si în prezent, în com. Pungesti, comunã apropiatã mun. Vaslui, declaratã „Zonã specialã de sigurantã publicã”, fiind interzisã circulatia persoanelor în grupuri mai mari de 3 (trei) si orice manifestare publicã de orice naturã, tensiunea s-a acumulat, a crescut în timp, deoarece si autoritãtile au respins cererile legitime ale cetãtenilor, de organizare a unui referendum pentru demiterea primarului si respectiv a unui referendum în problema explorãrii gazelor de sist. Este evident cã s-au creat douã pozitii în care sunt implicate organele executive judetene, la cel mai înalt nivel, pe de o parte, si populatia, pe de altã parte, creând premisele unei presiuni asupra instantelor judecãtoresti, ceea ce poate influenta actul de justitie. Având în vedere cã 8 (opt) hotãrâri ale consiliilor locale prin care cetãtenii îsi exprimau prin vot punctul lor de vedere cu privire la aceastã metodã controversatã, au fost anulate de Tribunalul Vaslui, la cererea Institutiei Prefectului, este previzibilã si solutia în cazul dosarului solicitat a fi strãmutat.

În conditiile în care în comunele vizate de amplasarea sondelor de explorare au existat si existã conflicte si tensiuni, culminând cu cele din Pungesti, în urma cãrora 7 (sapte) persoane au fost spitalizate, este cert faptul cã impartialitatea judecãtorilor poate fi stirbitã”, mentioneazã apãrãtorii GISC Bârlad în motivatia solicitãrii de strãmutare a procesului. Urmeazã ca zilele acestea instanta vasluianã sã se pronunte dacã acceptã sau nu cererea GISC Bârlad.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ