15 C
Vaslui
06-oct.-2022

Gradatii de merit si în 2014

- Advertisement -

Cadrele didactice cu rezultate deosebite la catedrã vor beneficia de gradatii de merit si anul viitor. Ministerul Educatiei Nationale a publicat Ordinul pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit în învãtãmântul preuniversitar. Calendarul desfãsurãrii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit prevede ca în perioada 17 martie – 3 aprilie 2014 profesorii care participã la concurs sã îsi depunã dosarele pentru obtinerea avizelor la nivelul scolii. În 2013, 221 de cadre didactice vasluiene au primit gradatii de merit.

Numãrul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeazã astfel: din numãrul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numãrul de gradatii acordate personalului didactic, aflate în platã, având în vedere cã gradatia de merit se acordã pe o perioadã efectivã de 5 ani, fãrã a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncã din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice. Inspectoratul scolar va evalua activitatea candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusã în raportul de autoevaluare, sustinutã prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013. Se va tine cont de mai multe criterii. Criteriul activitãtilor complexe cu valoare instructiv-educativã cu o pondere de 80% se referã printre altele si la performante dovedite în pregãtirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza /judeteanã/interjudeteanã/ nationalã/internationalã, rezultatele deosebite obtinute în pregãtirea prescolarilor si a elevilor în atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean. Criteriul privind performantele deosebite în inovarea didacticã/managerialã, ponderea 10%, se referã la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumãtoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale, activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar în comisia nationalã de specialitate, coordonator de cerc pedagogic etc. Alte douã criterii, fiecare cu o pondere de 5%, sunt criteriul privind participãrii la proiecte si criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionalã. Personalul didactic titular mentinut în activitate, în functia didacticã, peste vârsta de pensionare beneficiazã de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular în învãtãmântul preuniversitar, pânã la încheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectivã de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2014. Personalul didactic din învãtãmânt care a beneficiat de gradatie de merit pânã la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.

Calendarul desfãsurãrii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2014:

17 februarie – 7 martie 2014: Detalierea punctajelor aferente criteriilor de cãtre comisia paritarã de la nivelul inspectoratului scolar

10 – 14 martie 2014: Comunicarea fiselor de evaluare, de cãtre inspectoratul scolar, în teritoriu

17 martie – 3 aprilie 2014: Întocmirea si depunerea, de cãtre candidati, a dosarelor si obtinerea avizelor la nivelul unitãtii de învãtãmânt

4 – 11 aprilie 2014: Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar

14 – 28 aprilie 2014: Analiza dosarelor de cãtre inspectorul scolar care coordoneazã disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

29 aprilie – 13 mai 2014: Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de cãtre comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordãrii gradatiei de merit

14 – 16 mai 2014: Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluãrii, de cãtre consiliul de administratie al inspectoratului scolar

19 mai 2014: Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar

20 – 21 mai 2014: Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat

22 – 26 mai 2014: Solutionarea contestatiilor de cãtre comisia de contestatii

27 – 28 mai 2014: Validarea rezultatelor finale ale concursului de cãtre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare

29 – 30 mai 2014: Înaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitãtile de învãtãmânt, validat în vederea acordãrii gradatiei de merit

11 august 2014: Emiterea ordinului ministrului Educatiei Nationale.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.