3.3 C
Vaslui
28-mart.-2023

Iatã ce trebuie sã facã antreprenorii din judet dacã vor bani de la UE pentru digitalizarea firmei. În joc este o sumã fabuloasã, de 347,5 milioane euro

- Advertisement -

START… Planului National de Redresare si Rezilientã (PNRR) pe directia digitalizãrii microîntreprinderilor si firmelor mici si mijlocii (IMM-urilor) intrã în pâine si în România de la 1 februarie 2023. Uniunea Europeanã (UE) a activat pentru tara noastrã o sumã record pentru finantarea nerambursabilã de 347,5 milioane de euro. Vremea Nouã vã spune pas cu pas ce trebuie sã faceti ca antreprenor sã accesati aceste proiecte, când trebuie sã depuneti cererea si cum sã arate modelul planului de afaceri. Autoritatea care gestioneazã aceste fonduri este Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Important de retinut este cã acum nu se mai aplicã regula „primul venit, primul servit”, iar departajarea firmelor care aplicã pentru acesti bani se va face în functie de rentabilitatea activitãtii operationale în exercitiul financiar 2021. O conditie importantã ca firmele sã fie eligibile pentru a putea primi bani europeni este aceea ca în anul 2021 compania sã fi avut profit din exploatare si sã nu fi avut suspendatã activitatea în anul 2022.

Începând cu 1 februarie, anul acesta se pot depune timp de douã luni, pânã pe 31.03.2023, în sistemul electronic PNRR, proiecte pentru obtinerea finantãrilor în vederea digitalizãrii IMM-urilor. Acestea vor fi evaluate în luna aprilie. Antreprenorii români au la dispozitie un buget record de 347,5 milioane de euro si acesti bani se vor acorda IMM-urilor pe urmãtoarele granturi: pentru microîntreprinderile cu mai putin de 10 angajati si cu o cifrã de afaceri sub douã milioane de euro, între 20.000 si 30.000 de euro, apoi pentru companiile care au sub 50 de angajati si o cifrã de afaceri sub 10 milioane de euro, sumele alocate vor fi între 20.000 si 50.000 de euro si maxim 100.000 de euro pot primi firmele care au pânã în 250 de angajati si o cifrã de afaceri de pânã la 43 milioane de euro. Valoarea asistentei financiare nerambursabile reprezintã 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari. Restul de 10% reprezintã cofinantare ce trebuie asiguratã din surse proprii, de cãtre antreprenori.

Iatã cum sunt selectati solicitantii eligibili. Cel mai important criteriu: firma sã fi avut profit în 2021

Microîntreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM) beneficiare ale granturilor de digitalizare trebuie sã îndeplineascã o serie de conditii de eligibilitate pentru a prinde finantare în cadrul acestor proiecte, printre care enumerãm pe cele mai importante: sã fie înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societãtile, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, respectiv a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintãrii si dezvoltãrii microîntreprinderilor de cãtre întreprinzãtorii debutanti în afaceri, aprobatã prin Legea nr. 301/2011, si sã aibã sediul social în România. Apoi, acestea trebuie sã fie înfiintate cel târziu la data de 31.12.2021, sã nu fi avut activitatea întreruptã sau suspendatã în anul 2022, iar în anul 2021 sã fi înregistrat profit din exploatare. Important este cã activitatea pentru care se solicitã finantare trebuie sã fie aferentã unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021.

Cheltuieli eligibile care se vor finanta din bani europeni

Beneficiarii care vor fi selectati la finantare vor putea face o serie întreagã de categorii de cheltuieli eligibile în proiecte, printre care: cheltuieli cu servicii de consiliere si analizã pentru identificarea solutiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu conditia ca solutiile tehnice identificate si descrise în documentatia tehnicã realizatã, sã facã obiectul investitiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finantare, apoi vin cheltuieli aferente achizitionãrii de hardware TIC, de echipamente pentru automatizãri si roboticã integrate cu solutii digitale si a altor dispozitive si echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum si cheltuieli de instalare, configurare si punere în functiune. Urmeazã cheltuieli aferente realizãrii retelei LAN/WiFi, cele ce tin de achizitionarea dezvoltãrii , adaptãrii aplicatiilor/licentelor software, cheltuieli pentru configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiarã, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logisticã, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) si AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, solutii E-Commerce etc. si integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul. Mai sunt eligibile cheltuieli aferente achizitionãrii unui website de prezentare a companiei, a cheltuielilor aferente achizitionãrii si închirierii pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou, a cheltuielilor cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil, a cheltuielilor aferente achizitiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului, a cheltuielilor aferente achizitionãrii de servicii pentru consolidarea securitãții cibernetice aplicabile pentru software/gãzduire/retele, pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului, a cheltuielilor cu serviciile pentru auditare tehnicã IT (elaborare raport tehnic IT); Entitãtile care furnizeazã astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori si pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect si a cheltuielilor cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuialã obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finantatã). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu si cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea si controlul întreprinderii, cursuri care sã aibã rolul de a-i ajuta pe acestia sã constientizeze rolul digitalizãrii în cresterea unei întreprinderi. Cursurile de competente digitale trebuie sã fie acreditate de Autoritatea Nationalã pentru Calificãri sau /si cu recunoastere nationalã/ internationalã etc. Cheltuielile prevãzute pentru consiliere, precum si cheltuielile cu servicii de auditare tehnicã nu pot depãsi, cumulat, 10% din valoarea eligibilã a proiectului. Valoarea TVA aferentã cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportatã din bugetul de stat. Cheltuieli cu activitãtile obligatorii de informare si publicitate, ce derivã exclusiv din manualul de identitate vizualã privind operatiunile finantate din Mecanismul de Redresare si Rezilientã, definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare si Rezilientã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, vor fi suportate de beneficiar.

Pasii de pregãtire a proiectului. Poti apela la un consultant

IMPORTANT… Sunt patru pasi importanti care trebuie parcursi pentru pregãtirea proiectului. Iatã care sunt acestia: verificarea eligibilitãtii firmei în conformitate cu cerintele de eligibilitate descrise în ghidul de finantare, calcularea punctajului în conformitate cu grila de punctaj prezentatã în ghidul de finantare, elaborarea propriu-zisã a proiectului si depunerea cererii de finantare si a documentelor anexe în platforma electronicã PNRR. Înainte de a începe elaborarea proiectului, trebuie sã hotãrîti dacã veti scrie proiectul singuri sau veti apela la o firmã de consultantã. În cazul în care apelati la o firmã de consultantã fonduri europene, aceasta se va ocupa de elaborarea proiectului, depunerea dosarului si comunicarea cu organismele de finantare în perioada evaluãrii dosarului. Consultanta rãmâne eligibilã doar pentru cheltuieli cu servicii de consiliere si analizã pentru identificarea solutiilor tehnice. Cheltuielile pentru consultanta scrierii si implementãrii proiectului nu mai sunt eligibile. În cazul în care elaborati proiectul singuri, cititi cu atentie ghidul de finantare si legislatia aplicabilã în domeniu. Mare atentie la sectiunea de eligibilitate, sectiunea de cheltuieli eligibile, indicatorii stabiliti prin program si grila de punctaj si departajare. Elaborarea planului de afacere va trebui fãcutã dupã modelul oferit de ghidul de finantare. Având în vedere cã s-a eliminat principiul „primul venit – primul servit”, departajarea se va face în functie de rentabilitatea activitãtii operationale în exercitiul financiar 2021.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.