Încã patru localitãti din judet cu incidentã de peste 1,5 la mie, la infectiile cu Covid-19 (FACSIMIL)

MÃSURI… Alte patru localitãti din judet, pe lângã municipiile Bârlad si Husi, precum si comuna Botesti, au incidenta cumulativã la Covid-19 la mia de locuitori de peste 1,5 si mai micã de 3 la mia (‰) de locuitori! Este vorba despre orasul Negresti si comunele Feresti, Stãnilesti si Vetrisoaia. În aceste localitãti, în care rata incidentei cumulative a crescut în ultimele 14 zile, DSP Vaslui a trimis adresã cãtre Prefectura Vaslui pentru adoptarea mãsurilor de protectie a populatiei si de nerãspândire a virusului SARS-CoV-2. Aceste mãsuri au fost stabilite si, astfel, acestea intrã în aplicare. Rãmân în vigoare toate prevederile Hotãrârii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã Vaslui din data de 16 octombrie, privind adoptarea mãsurilor de protejare a populatiei împotriva rãspândirii infectiei cu COVID-19 pe teritoriul judetului Vaslui, pentru celelalte unitãti administrativ-teritoriale de pe teritoriul judetului.

Ca urmare a adresei Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui cãtre Institutia Prefectului – judetul Vaslui din 20 octombrie, prin care se aduce la cunostinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã (CJSU) Vaslui cresterea ratei incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 de locuitori, calculatã la data de 20.10.2020 pentru o perioadã de 14 zile pentru unele unitãti administrativ-teritoriale de pe teritoriul judetului Vaslui, CJSU a decis sã fie adoptate mãsurile de protectie prevãzute în lege. Localitãtile în care se impun acestea, în urma cresterii incidentei cumulative sunt:

Oras Negresti – de pe 16 octombrie, când aceasta era 1,17 – a ajuns pe 20 octombrie la 2,25 la 1000 de locuitori

Comuna Feresti – de la 1,42 ‰ (16 octombrie) la 1,89 (20 octombrie) ‰

Comuna Stãnilesti de la 0,96 ‰ pe 16 octombrie la 1,73 ‰ pe 20 octombrie

Comuna Vetrisoaia – de la 1,36 ‰ (pe 16 octombrie) la 1,70 ‰ (pe 20 octombrie).

Mãsurile stabilite de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã

Pentru aceste localitãti enumerate mai sus, începând cu data de 21 octombrie, ora 00:00, pentru o perioadã de 14 zile, se instituie urmãtoarele mãsuri:

Obligativitatea purtãrii mãstii de protectie astfel încât sã acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, târgurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), zonele în care se desfãsoarã serbãri publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si în proximitatea institutiilor de învãtãmânt pânã la o distantã de 50 m de intrarea în perimetrul scolii.

Administratorii/proprietarii spatiilor publice deschise afiseazã la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtãrii mãstii de protectie,

Activitãtile institutiilor muzeale, ale bibliotecilor, librãriilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, ale institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de artã si de meserii, precum si evenimentele culturale în aer liber se desfãsoarã numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sãnãtãtii, conform Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

Organizarea si desfãsurarea activitãtii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/ sau concerte sunt permise, cu participarea publicului pânã la 30% din capacitatea maximã a spatiului.

Organizarea si desfãsurarea spectacolelor de tipul drive-in si organizarea si desfãsurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/ sau bãuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul clãdirilor, se desfãsoarã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06:00-23:00.

Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitãti de cazare, se desfãsoarã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06:00-23:00.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc este permisã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului.

CITITI AICI: Hotararea – nr. 48 a CJSU
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ