Încep înscrierile si la scolile de pompieri

CARIERÃ…Pentru vasluienii care doresc sã îmbrãtiseze cariera de pompier, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã face publice criteriile ce trebuiesc îndeplinite. Iatã care sunt acestea: sã aibã cetãtenia românã si domiciliul în România, sã cunoascã limba românã, scris si vorbit, sã aibã capacitate deplinã de exercitiu si sã fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic. Capacitatea va fi testatã printr-o examinare medicalã si o evaluare psihologicã, potrivit reglementãrilor specifice în domeniu. De asemenea, este bine de stiut si faptul cã viitorii candidati trebuie sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniti, iar în cazul candidatilor la examenele de admitere în institutiile de învãtãmânt, sã îi împlineascã în cursul anului în care participã la concursul de admitere. De asemenea, candidatii trebuie sã aibã un comportament corespunzãtor cerintelor de conduitã admise si practicate în societate, sã nu aibã antecedente penale, cu exceptia situatiei când a intervenit reabilitarea, sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârsirea de infractiuni, sã nu fi fost destituiti dintr-o functie publicã sau sã nu le fi încetat contractul individual de muncã pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. Aceiasi candidati trebuie sã nu fi desfãsurat activitãti de politie politicã, astfel cum sunt definite prin lege, sã îndeplineascã conditiile de ocupare prevãzute în fisa postului, pentru încadrarea în functii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directã sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã si securitate nationalã.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ