Încep lucrãrile de extindere a retelei de gaz în orasul Negresti

INVESTITII… Lucrãrile de extindere a retelei de gaz în orasul Negresti vor demara luna aceasta, pe 18 iunie. Strãzile vizate sunt Alexandru Ioan Cuza, Ion Luca Caragiale si I.C. Frimu. Lucrãrile vor fi finalizate în cinci luni, iar valoarea totalã se ridicã la 270 889, 97 lei, fãrã TVA, bani ce vor fi plãtiti din bugetul local al orasului Negresti. Obiectivul “Extindere conducte de distributie gaz natural în orasul Negresti, judetul Vaslui, în lungime totalã de Lâ1997m” a fost inclus în Programul anual de investii în luna noiembrie 2019 si a prevãzut, pe lângã lucrãrile de executie, proiectarea si asistenta tehnicã. Lungimea totalã a retelei de gaz va fi de 1997m din care 840m pe A.I. Cuza, 270m I.L. Caragiale si 587m pe I.C. Frimu.

O altã stradã pe care urmeazã sã se realizeze lucrãri de extindere a conductelor de distributie a gazului natural este str. Mihail Kogãlniceanu, pe o lungime de 1950 m. Cheltuielile totale estimate pentru realizarea investitiei se ridicã la 787.320 lei. “Acest obiectiv de investitii asigurã satisfacerea nevoilor populatiei si operatorilor economici din zonã legate de alimentarea cu gaze naturale a unitãtii administrativ-teritoriale. Situatia actualã de alimentare cu combustibil a locuintelor neracordate la o retea de distributie gaze naturale implicã depozite de combustibili solizi (lemne, cãrbuni), aprovizionarea cu butelii cu gaz lichefiat, si consumul de energie electricã (plite, radiatoare). Aceste solutii implicã preturi de cost foarte mari pentru populatia din zonã , pentru asigurarea încãlzirii locuintelor, precum si pentru prepararea apei calde menajere (încãrcarea facturilor de energie electricã cu consumurile boilerelor electrice), precum si solutii alternative foarte costisitoare pentru asigurarea continuitãtii procesului de productie al operatorilor economici. Datã fiind situatia dificilã creatã la aprovizionarea cu butelii de aragaz si necesitatea reducerii la minim a tãierilor de lemn din pãduri din motiv de protectie a acestora , nu se poate asigura în gospodãrii un minim de confort termic necesar unui trai civilizat. În plus, utilizarea combustibililor (lemne, cãrbuni) duce la poluarea mediului. Amplasarea geograficã si conditiile climatice din zonã, provoacã deseori disfunctionalitãti în aprovizionarea cu combustibil. În aceastã situatie, este necesarã, utilã si posibilã demararea investitiei pentru extinderea conductei de distributie gaz natural în Oras Negresti, Judetul Vaslui”, se aratã în proiectul de hotãrâre privind extinderea retelei de gaz în Negresti.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ