Initiativã de exceptie a Episcopiei Husilor: elevi si studenti silitori, beneficiari de burse ce poartã numele Episcopului Ioachim Mares!

LÃUDABIL… La initiativa Preasfintitului Pãrinte Ignatie, Episcopia Husilor inaugureazã programul de burse pentru elevi de liceu si studenti „Episcopul Ioachim Mares”. Programul de burse poartã numele vrednicului de pomenire Episcopul Ioachim Mares, cel prin care Eparhia Husilor a fost reactivatã în anul 1996, ca omagiu adus mostenirii spirituale, culturale si edilitare lãsate tuturor credinciosilor din judetul Vaslui.

Bursele acordate în acest program încurajeazã studiul si performantele educationale, ele fiind adresate elevilor si studentilor cu rezultate scolare deosebite, cu domiciliul în judetul Vaslui. Centrul Eparhial Husi scoate la concurs 10 burse pentru elevii de liceu, a câte 300 lei lunar, si 5 burse pentru studenti, a câte 500 lei lunar, pe parcursul întregului an scolar si universitar. Acest proiect se alãturã celorlalte programe de burse sociale sau de studiu: „Bratele Pãrintesti” (100 de beneficiari, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxã Românã a Italiei), „Axios” (20 de beneficiari, în parteneriat cu Asociatiile NEPSIS si AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale si Meridionale) si „Sfântul Ioan Evanghelistul” (în parteneriat cu Parohia Ortodoxã Românã din Cambridge, Marea Britanie), prin care încercãm sã venim atât în sprijinul celor aflati în risc de abandon scolar, cât si a celor care au rezultate educationale deosebite. Calendarul concursului este urmãtorul: 27.10.2020-13.11.2020– depunerea dosarelor (direct sau prin postã la sediul Episcopiei   Husilor: municipiul Husi, str. Stefan cel Mare, nr.1, jud. Vaslui, CP 735100); 16.11.2020-24.11.2020– selectia dosarelor de cãtre comisia de validare; 25.11.2020– afisarea rezultatelor finale (pe site-ul episcopiahusilor.ro), unde se gãsesc atât Regulamentul complet, cât si cererea tip pentru cei care doresc sã acceseze aceste burse.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ