Înscrierile la Titularizare vor începe în luna mai

Profesorii care doresc să participe la Examenul de Titularizare trebuie să își pregătească documentele necesare dosarului de înscriere.

TITULARIZARE… Examenul de Titularizare 2021 se apropie cu pași repezi. Acesta va avea loc la data de 21 iulie. Până atunci, profesorii trebuie să pună la punct un dosar, care să conțină o serie de documente pentru a putea să se înscrie la examen. O listă nedefinitivată cu locurile disponibile a fost postată pe site-ul de titularizare, urmând ca pe 21 mai să apară una actualizată, finală. În acest moment, în județul Vaslui sunt disponibile 50 de posturi de educator/ profesor de învățământ preșcolar și 50 de posturi de învățător/ profesor de învățământ primar cu viabilitate peste 4 ani. De asemenea, sunt vacante 125 de locuri cu viabilitate sub 4 ani pentru educatori și 175 pentru învățători. Pentru ca dascălii să ocupe unul dintre aceste locuri, aceștia trebuie să respecte calendarul publicat pe edupedu.ro.

Examenul de titularizare bate la ușă, iar înscrierile vor începe din luna mai. Pe lângă pregătirea pentru probele de examinare, profesorii vor trebui să pregătească și un dosar, care să conțină o serie de documente care să le permită să se înscrie la examen. Așadar, conform calendarului publicat pe edupedu.ro, datele de înscriere sunt următoarele: între 11-17 mai 2021 va avea loc înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2021, la inspectoratele școlare/centrele de înscriere. În perioada 12-18 mai 2021 se va face verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului. Pentru absolvenții promoției 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică, validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original va avea loc în prerioada 19-20 mai 2021 și 13-16 iulie 2021. În data de 21 mai 2021 se vor afișa la avizierele inspectoratelor școlare lista candidaților înscriși și graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă. Tot în 21 mai, se va afișa și lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul național care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate și a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ