Inspectorii de muncã au verificat respectarea normelor de combatere a îmbolnãvirii cu noul coronavirus

CONTROALE…Timp de douã zile, prin implicarea unui numãr de 11 inspectori de muncã, Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui a desfãsurat o amplã actiune de control la angajatorii care desfãsoarã activitãti comerciale, restaurante, baruri, piete agroalimentare si de alimentatie publicã în principalele centre comerciale din Vaslui si Bârlad.  

Actiunile de control au vizat respectarea de cãtre angajatori a prevederilor legale privind unele mãsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si asigurarea unui mediu sigur pentru sãnãtatea lucrãtorilor. De asemenea, inspectorii au avut în vedere identificarea si combaterea cazurilor de muncã nedeclaratã si verificarea modului de respectare a dispozitiilor legale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã si în domeniul relatiilor de muncã în contextul legislatiei specifice stãrii de alertã. În cadrul actiunilor de control au fost efectuate verificãri la un numãr de 60 agenti economici fiind identificate 110 de persoane care desfãsurau activitãti la angajatorii controlati. Un numãr de 12 angajatori la care în timpul controalelor s-au constatat nereguli cu privire la triajul epidemiologic, portul mãstilor, distantarea socialã delimitarea traseelor de deplasare, au fost înstiintati sã prezinte documentele necesare finalizãrii controalelor initiate. Dupã verificarea documentelor, inspectorii de muncã vor finaliza actiunile de control initiate, prin încheierea proceselor verbale de control, trasarea mãsurilor obligatorii de remediere ce se impun si aplicarea sanctiunilor contraventionale acolo unde este cazul. Actiunile de control s-au desfãsurat cu respectarea tuturor mãsurilor speciale de protectie.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ