Inspectorii de muncã, controale si amenzi de aproximativ 300.000 lei!

VERIFICÃRI…În luna februarie 2021, inspectorii de muncã din cadrul compartimentelor control muncã nedeclaratã si control relatii de muncã, la dispozitia Inspectiei Muncii, au efectuat actiuni de prevenire si control care au avut ca obiectiv principal verificarea modului de respectare de cãtre angajatori si salariatii acestora a prevederilor legale privind unele mãsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Actiunile de control au vizat în principal locatiile aglomerate: restaurantele, cafenelele, hotelurile, motelurile si pensiunile, pietele agroalimentare, centrele comerciale si sãlile de jocuri din judetul Vaslui. De asemenea, inspectorii de muncã au continuat activitatea de control având ca obiective principale identificarea si combaterea cazurilor de muncã nedeclaratã, verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul relatiilor de muncã: timp de muncã si repaus, salarizare, contracte de muncã – încheiere, modificare, suspendare si încetare. În luna februarie, în domeniul relatiilor de muncã la nivelul judetului Vaslui, au fost efectuate un numãr de 112 de controale la 112 de angajatori. Toate controalele au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. În acest context, în luna februarie au fost identificati 10 angajatori care foloseau muncã nedeclaratã. Nouã angajatori foloseau muncã nedeclaratã fãrã încheierea unui contract individual de muncã iar un angajator, la data controlului nu avea transmis un contract individual de muncã în REVISAL cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii. Au fost identificate 11 persoane care prestau muncã nedeclaratã fãrã a avea încheiate contracte individuale de muncã si o persoanã a cãrei contract de muncã nu a fost transmis în REVISAL cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii. Pentru persoanele identificate cã prestau muncã nedeclaratã, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoanã, valoarea totalã a amenzilor pentru munca nedeclaratã în luna februarie fiind de 240.000 lei. În luna februarie, în domeniul relatiilor de muncã în total au fost aplicate 20 de sanctiuni contraventionale, din care 14 amenzi în valoare de 275.000 lei si 6 avertismente. Au fost trasate un numãr de 221 mãsuri pentru remedierea deficientelor constatate.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ