spot_img
18.7 C
Vaslui
25-iun.-2024
spot_img

ISJ Vaslui a publicat brosura de admitere la liceu. Ultimele medii de anul trecut, mult mai mici decât cele din 2022

- Advertisement -

ADMITERE… Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a publicat planul de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025. Pe baza acestuia, elevii îsi pot da seama care sunt sansele lor sã intre la un anumit profil sau la un anumit liceu, în functie de ultimele medii de admitere de anul trecut, dar si de numãrul de locuri alocate fiecãrei specializãri. Elevii si pãrintii sunt avertizati sã completeze cu responsabilitate optiunile si numãrul lor, sã verifice corespondenta codurilor înscrise în fisã cu optiunile exprimate, având în vedere cã o optiune gresitã poate conduce la o repartizare nedoritã”, a transmis inspectorul general al ISJ Vaslui. În comparatie cu anul 2022, în 2023 ultimele medii de admitere au fost mult mai mici. Spre exemplu, dacã în urmã cu doi ani de zile, ultimul elev admis la specializarea Matematicã-Informaticã a Liceului „Mihail Kogãlniceanu” avea media 9,57, anul trecut, ultimul elev admis la aceastã specializare a avut media 8,65. În 2022, la Colegiul National „Gh. R. Codreanu” Bârlad, ultima media a fost 8,49, însã anul trecut, la specializarea Filologie s-a intrat si cu media 6,70. Cele mai mici medii au fost înregistrate, în 2022, la liceele tehnologice: ultimii elevi admisi la domeniile Mecanicã, Economic, Industrie alimentarã au avut medii de 2, iar la domeniul Agriculturã s-a înregistrat chiar si o medie de 1,87.

Înscrierea în clasa a IX – a, la învãtãmântul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideazã pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicitã înscrierea în învãtãmântul special si a celor care candideazã pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizatã, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere, în baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si în limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitãtile scolare finanțate de la bugetul de stat. Media de admitere, pe baza cãreia se realizeazã înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolventilor învãtãmântului gimnazial, o reprezintã media generalã la Evaluarea Nationalã sustinutã de absolventii clasei a VIII-a, calculatã ca medie aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire, a notelor obtinute la probele incluse în Evaluarea Nationalã.

Completarea optiunilor în fisele de înscriere, programatã în perioada 11-12 iulie si 15-22 iulie

Absolventii clasei a VIII-a de anul acesta vor putea completa optiunile în fisele de înscriere, asistati de diriginti, în perioada 11-12 iulie si 15-22 iulie. Pânã atunci, elevii si pãrintii trebuie sã cântãreascã bine fiecare variantã si sã o aleagã pe cea mai potrivitã în functie de personalitatea si talentul copilului. Lista cu locurile disponibile pentru fiecare liceu din judet a fost publicatã, împreunã cu mediile ultimului admis în anul precedent. Pentru liceul teoretic si vocational, repartizarea candidatilor se efectueazã pe filiere, profiluri si specializãri, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere si în functie de optiuni. În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se efectueazã pe domenii, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere si în functie de optiuni. Pentru admiterea în învãtãmântul liceal în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunostintelor la limba modernã constã în recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernã pentru care se opteazã la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationalã pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi strãine. Candidatii din etnia romilor si cu CES beneficiazã de locuri speciale ce se alocã peste numãrul de locuri acordat prin planul de scolarizare. Comisia de admitere judeteanã stabileste si anuntã, prin afisare la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, unitãtile de învãtãmânt, specializãrile si numãrul de locuri alocate acestora.

Trei licee în judet cu frecventã redusã

În judetul Vaslui, sunt trei unitãti de învãtãmânt cu frecventã redusã: Liceul Tehnologic „Petru Rares”, mun. Bârlad, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, oras Negresti, Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”, comuna Zorleni. Învãtãmânt profesional existã în 11 licee. Este vorba despre Liceul „Stefan Procopiu” Vaslui, Liceul „Ion Mincu” Vaslui, Liceul „Al. I. Cuza” Bârlad, Liceul „Petru Rares” Bârlad, Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi, Liceul „Nicolae Iorga” Negresti, precum si cele din comunele Dragomiresti, Puiesti, Zorleni si Codãesti. „Înscrierea elevilor în învãtãmântul profesional cu durata de trei ani se realizeazã în perioadele prevãzute pentru fiecare etapã din Calendarul admiterii în învãtãmântul profesional. Înscrierea candidatilor în etapele I si a II-a de admitere în învãtãmântul profesional se face la unitãtile de învãtãmânt care organizeazã învãtãmânt profesional, pe baza optiunii candidatului pentru o calificare profesionalã din oferta scolii, cu posibilitatea înregistrãrii mai multor optiuni în ordinea preferintelor exprimate de candidat în fisa de înscriere. În acest scop, fisa de înscriere în învãtãmântul profesional, completatã în prealabil de unitatea de învãtãmânt gimnazial, se ridicã de cãtre candidat (respectiv de cãtre pãrinte/tutore legal, în cazul candidatilor minori) de la unitatea de învãtãmânt gimnazial si se depune la unitatea de învãtãmânt care organizeazã învãtãmânt profesional, în perioada mentionatã în calendarul în învãtãmântul profesional, pentru etapa respectivã a admiterii. Repartizarea, de cãtre comisia de admitere judeteanã, a candidatilor care nu au participat sau nu au fost admisi la etapele anterioare de admitere sau au fost admisi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea de cãtre comisia de admitere judeteanã a situatiilor de la nivelul unitãtilor de învãtãmânt la care, în urma celor douã etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formatiuni de studiu, prin redistribuirea candidatilor admisi la clase/grupe si calificãri la care nu s-au constituit efectivele minime legale, se face conform unei proceduri stabilite de cãtre comisia de admitere judeteanã”, se explicã în planul de scolarizare pentru anul 2024-2025.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.