14.5 C
Vaslui
26-sept.-2021

ISJ Vaslui vrea sã ofere tablete si conexiune la internet elevilor defavorizati din clasele a VIII-a si a XII-a

EDUCATIE… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a anuntat ieri cã a aplicat la Apelul extraordinar al Central Europe Initiative, depunând – pe 9 aprilie 2020 – un proiect prin intermediul cãruia va putea oferi elevilor defavorizati din clasele a VIII-a si a XII-a o tabletã si conexiunea internet aferentã. Dacã va fi aprobat, proiectul „Campusul Virtual pentru învãtarea democraticã, pregãtirea examenelor si facilitãti de conectivitate pentru categoriile dezavantajate de elevi din judetul Vaslui, în contextul crizei COVID”, va permite o extindere rapidã a preocupãrilor si activitãtilor legate de dezvoltarea Campusului Virtual, incluzând în rândul beneficiarilor si partenerii traditionali din Republica Moldova ai Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, Directiile de Educatie din raioanele Anenii Noi si Cahul.

Potrivit institutiei, în judetul Vaslui, existã 2121 de elevi, beneficiari ai burselor de ajutor social, iar dintre acestia, 370 sunt elevi ai claselor terminale – a VIII-a si a XII-a. „Pentru acesti elevi – dar si pentru toatã populatia scolarã din judetul Vaslui, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a realizat si lansat, din data de 16 martie a.c., în regim de urgentã, Campusul Virtual. Într-un timp record – douã zile – s-a „pus pe picioare” Campusul Virtual la adresa http://nelpae.ro/elearning – prin efortul colectiv al administratorului Campusului si al echipelor de lucru, pe discipline – având drept coordonatori, inspectorii scolari pentru fiecare disciplinã/domeniu. Campusul Virtual a devenit, astfel, un exemplu efectiv de muncã în echipã, realizatã cu mult simt de rãspundere, cu foarte multã coordonare si cu deosebitã rigoare. Am creat o campanie de promovare (cu participarea actorului de stand-up comedy Vio, actiune în desfãsurare, cãreia i se vor alãtura si alte personalitãti), i-am dat si o identitate graficã distinctã, cu o mascotã distinctã si originalã. Accesul în Campus este liber iar profesorii au la dispozitie un formular prin care solicitã schimbarea tipului de cont, în lector de curs – membru al grupului de lucru la disciplina predatã. De asemenea, se pot face înscrieri colective (clase, scoli etc.) cu ajutorul unui formular, editat în Open Office. Datoritã entuziasmului si a sutelor de ore petrecute deja în fata calculatorului, avem deja continuturi la majoritatea disciplinelor – lectii electronice cu exercitii autocorective, construite pe principiul sincronizãrii cu programa scolarã care trebuia parcursã în aceastã perioadã”, explicã inspectorul scolar general, prof. Gabriela Plãcintã.

5000 de utilizatori înregistrati în Campusul Virtual

În afara cursurilor, Campusul Virtual are si un pronuntat caracter social – utilizatorii pot relationa, pot deveni colegi, pot discuta, se pot constitui grupuri sociale (pânã acum, s-au constituit clase de elevi si un grup dedicat lectorilor de curs). „Zilele acestea, implementãm si un sistem de conferinte web. Campusul dispune de un sistem original de protectie antivirus, pentru protejarea utilizatorilor de atacurile informatice. De asemenea, administratorul Campusului împreunã cu inspectorii scolari – coordonatori pe discipline, organizeazã formãri online dedicate profesorilor care vor sã devinã autori de continuturi / lectori de curs. Formarea se desfãsoarã direct în Campusul Virtual, acolo unde au fost plasate si Tutoriale pentru lectorii de curs, disponibile la rubrica specialã a Campusului. Am creat 34 de spatii de curs, acoperind toate disciplinele/domeniile, de la învãtãmântul preprimar la cel liceal si postliceal. Al 34-lea spatiu este destinat formãrii lectorilor de curs. La aceastã orã, avem 5000 de utilizatori înregistrati. Multumim, pe aceastã cale, inspectorilor scolari, directorilor de institutii de învãtãmânt din judetul Vaslui, cadrelor didactice din grupurile de lucru si tuturor celorlalti colegi pentru implicarea si efortul deosebit pe care le-au depus fãrã sã pregete, în aceastã perioadã, pentru a însenina viata elevilor rãmasi la domiciliu si a le facilita învãtarea în mediul electronic. De asemenea, îi felicitãm pe elevi pentru receptivitate, pentru entuziasmul cu care au primit aceastã propunere a noastrã si pentru faptul cã dovedesc, zi de zi, cã scoala este si necesitate, dar si bucurie a revederii profesorilor si colegilor, emotie a descoperirii si satisfactie a împlinirii. Îi asigurãm pe pãrintii tuturor elevilor cã depunem toate eforturile pentru a dezvolta relatia de comunicare didacticã a profesorilor cu clasele si cã ne dorim din toatã inima ca scoala sã reînceapã, sã realizãm împreunã recuperarea pãrtilor esentiale ale materiei si sã pregãtim examenele definitorii ale celor douã cicluri de învãtãmânt, cel gimnazial si cel liceal: Evaluarea Nationalã si Bacalaureatul. Vã invitãm, cu toatã disponibilitatea, sã vizitati acest Campus Virtual, sã-i fiti utilizatori fideli si sã-l considerati ca alternativã viabilã, gratuitã si autohtonã de e-learning, realizatã 100% în judetul Vaslui si pusã la dispozitia întregii tãri! Vã dorim sãrbãtori binecuvântate, aducãtoare de multã sãnãtate!”, a transmis inspectorul scolar general, prof. Gabriela Plãcintã.

Ultimele Știri
- Advertisement -spot_img
Ultimele Știri
- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here