Ivãnestiul are acum sansa sã voteze un om cinstit si curajos

CANDIDAT….În cursa electoralã pentru câstigarea fotoliului de primar al comunei Ivãnesti s-a înscris si Constantin Lazãr. De profesie maistru constructor si mecanic, Lazãr se caracterizeazã ca un om onest, cinstit, curajos, hotãrât si cu respect fatã de oameni. Vine în fata cetãtenilor comunei Ivãnesti cu un plan bine pus la punct. “Sunt convins cã, imediat ce vom alunga coruptia si hotia din comunã, vom putea realiza lucruri importante împreunã. Sunt un om cinstit si de aceea vreau sã readuc cinstea si corectitudinea în Primãria comunei Ivãnesti”, spune Constantin Lazãr. De asemenea, candidatul liberal la functia de primar are în plan sã aducã gazul metan la poarta fiecãrui cetãtean din comunã, sã asfalteze, în regim de urgentã, arterele importante din comunã, dar si înfiintarea unei societãti de constructie, afiliatã primãriei, care sã execute toate lucrãrile de reparatii sau constructii din comunã astfel încât sã dea de lucru oamenilor si valoarea lucrãrilor sã rãmânã în comunã.

Pentru comuna Ivãnesti, în cursa electoralã ce va ajunge la final pe 27 septembrie, s-a înscris si Constantin Lazãr, fiu al satului. Candidatul liberal vine în fata alegãtorilor cu un plan bine pus la punct ce cuprinde proiecte importante si pe care vrea sã le punã în practicã încã din prima sa zi de mandat. “Sunt un om cinstit, onest, curajos, hotãrât si cu respect fatã de oameni. Sunt convins cã, imediat ce vom alunga coruptia si hotia, vom putea construi lucruri importante împreunã. În 2015, un audit al Curtii de Conturi a descoperit o fraudã imensã a actualului primar si a altor functionari publici din cadrul primãriei. Acum, este momentul ca toate acestea sã înceteze”, spune Constantin Lazãr. De asemenea, candidatul liberal îsi prezintã planul de dezvoltare al comunei Ivãnesti, asa cum vede el acest lucru. “Ajuns la primãrie, cred cã este de importantã deosebitã asfaltarea drumurilor, în regim de urgentã, din centrul satului Brosteni, Cosca – Cosesti, Valea Oanei, Iezerel, Blesca. De asemenea, vom aduce gazul în comuna Ivãnesti, la poarta fiecãrui cetãtean. Si, pentru a reduce cheltuielile din buget, vom înfiinta o societate de constructii, cu profil mixt, afliliatã primãriei, care va executa toate lucrãrile de reparatii, constructii de drumuri, poduri si constructii civile, astfel încât valoarea acestor lucrãri sã rãmânã în comunã si vom reusi sã dãm de lucru si oamenilor din comunã”, spune Constantin Lazãr. De asemenea, Lazãr are de gând sã construiascã o piatã agro-alimentarã care sã respecte normele europene de igienã, amenajarea unei parcãri auto în centrul comunei pentru a elimina busculadele si aglomeratia din timpul sãptãmânii si în zilele de târg. “Ne dorim amenajarea statiilor de autobuz si sã construim un bazin de stocare si distribuire a apei care sã alimenteze satul Valea Oanei – izvor Burcut, Deal Nord, satul Valea Oanei si încã un bazin pentru satul Buscata. De asemenea, este necesarã constructia de trotuare, de-a lungul DN care strãbate Ivãnestiul”, mai spune Constantin Lazãr. Altfel spus, Lazãr este hotãrât sã transpunã în realitate, din postura de primar, proiecte necesare ridicãrii nivelului de trai al cetãtenilor comunei Ivãnesti. Îmbunãtãtirea relatiilor dintre aparatul administrativ si locuitori, finalizarea retrocedãrilor terenurilor si emiterea tuturor titlurilor de proprietate persoanelor îndreptãtite, reabilitarea tuturor drumurilor prin pietruire si asfaltare, executarea si extinderea retelelor de apã si canalizare, modernizarea si extinderea pietei agroalimentare, sunt câteva dintre propunerile lui Constantin Lazãr pentru cetãtenii Ivãnestiului. De asemenea, candidatul doreste îmbunãtãtirea conditiilor de învãtãmânt din scoli prin reabilitarea acestora, achizitia de sisteme de încãlzire centralã, toalete moderne, dotarea scolilor cu calculatoare. O altã ramurã pe care Lazãr vrea sã o îmbunãtãteascã este cea a conditiilor de asistentã medicalã pentru locuitori, în special pentru bãtrâni si copii. “Îmi doresc sã initiem si sã sprijinim construirea unui lãcas de cult în satul Hârsoveni, vom îmbunãtãti calitatea serviciilor veterinare, vom înfiinta o bazã de productie pentru prefabricate din beton, dale, pavele, pentru refacerea si construirea întregii retele de drumuri, alei pietonale, poduri si podete, dotatã cu toate utilajele necesare, care va avea un numãr de 20 de angajati. Ne vom implica în crearea de noi locuri de muncã si în sprijinirea tineretului pentru întocmirea de proiecte si accesarea de fonduri europene. Vom extinde reteaua electricã astfel încât, în cel mai scurt timp, sã fie electrificate toate casele. De asemenea, vom prelua, analiza si solutiona, cu prioritate, toate sugestiile si propunerile locuitorilor, de interes public. Asigur pe toti locuitorii comunei Ivãnesti cã voi duce la îndeplinire programul propus si voi exercita cu maximã seriozitate, discernãmânt si responsabilite functia de primar”, spune Constantin Lazãr.

MATERIAL DE PROPAGANDÃ ELECTORALÃ, REALIZAT DE SC VREMEA NOUÃ SRL, COMANDAT DE PNL VASLUI

COD MANDATAR: 21200012
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ